Egyházmegyét vezeti: Dr. Dulai Roland püspök

Alapítva: 2008. augusztus 31.

Szíves tájékoztatásul közöljük Krisztus Keresztje Keresztény Vallási Egyesület 2018. évi BUDAPESTI szolgáltatásainak (Szentháromság kápolna és Szent Teréz Kápolna) szertartás szerinti lebontását, amelyet megküldtünk a Fővárosi Törvényszék részére is, melyek nyilvánosak mindenki számára:

SZERTARTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI BESZÁMOLÓ:
Elengedő Gyász istentiszteletek: 134 alkalom
Vasár és Ünnepnapi Istentiszteleteink: 107 alkalom
Kápolnai Ravatal és Búcsúztatás: 145 alkalom
Egyház Temetések Temetési Gyász Szertartás Bejelentése alapján: 2017 alkalom
Keresztelések: 32 alkalom
Esküvői szertartások: 78 alkalom
Bibliaóra: 52 alkalom
Gyászfeldolgozó kör: 27 alaklom
Pasztoralpszichológiai alkalmak: 12 alkalom
Énekkkar: 52 alkalom
Beteglátogatások: 126 alakalom (ebből 27 fő részére folyamatos)
Bevásárlások, Idős Gondozás: 256 alkalom (22 fő részére folyamatos)
Élelmiszer Adományokat Igénybe vevők: 651 Fő
Ruha Adományokat Elfogadók: 633 Fő
Külső Evangelizálások, házi Istentiszteletek, Rendezvények : 22 alkalom
Ingyenes Jogsegély Szolgálat: 131 fő részére
Adományozó személyek: 255 fő
Adományozó szervezetek: 21 szervezet folyamatosan (Konzervek, Ruhák, Játékok, Tartós Élelmiszerek stb.)

Mert Istennek Anyaszentegyháza él, és fejlődik! Köszönjük szépen! És Isten fizesse meg az adakozó szándékaitokat!