Egyházunk Budapesti Egyházmegyéjének és Dunán -Inneni Egyházmegyéjének annak a BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉGEINK (Szent Teréz kápolna-2019. augusztus 31. Szentháromság kápolna), valamint a KÉTBODONYI EGYHÁZKÖZSÉG (Szentlélek kápolna és Zarándok Ház) és fíliái 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA:

Vezeti: Dr. Dulai Roland

Szíves tájékoztatásul közöljük Krisztus Keresztje Keresztény Vallási Egyesület 2019. évi BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉGEK valamint A KÉTBODONYI EGYHÁZKÖZSÉGEK szolgáltatásainak szertartás szerinti lebontását, amelyet megküldtünk a Fővárosi Törvényszék részére is, melyek nyilvánosak mindenki számára:

SZERTARTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI BESZÁMOLÓ:
Elengedő Gyász istentiszteletek: 151 alkalom
Vasár és Ünnepnapi Istentiszteleteink: 123 alkalom
Kápolnai Ravatal és Búcsúztatás: 149 alkalom
Egyház Temetések Temetési Gyász Szertartás Bejelentése alapján: 2061 alkalom
Keresztelések: 65 alkalom
Esküvői szertartások: 89 alkalom
Bibliaóra: 52 alkalom
Gyászfeldolgozó kör: 27 alaklom
Pasztoralpszichológiai alkalmak: 10 alkalom
Énekkar: 52 alkalom
Beteglátogatások: 326 alakalom (ebből 47 fő részére folyamatos)
Bevásárlások, Idős Gondozás: 1012 alkalom (49 fő részére folyamatos)
Élelmiszer Adományokat Igénybe vevők: 3350 Fő
Ruha Adományokat Elfogadók: 3710 Fő
Külső Evangelizálások, házi Istentiszteletek, Rendezvények : 21 alkalom
Ingyenes Jogsegély Szolgálat: 341 fő részére
Börtön pasztoráció: 25 alkalom
Adományozó személyek: 267 fő
Adományozó szervezetek: 19 szervezet folyamatosan (Konzervek, Ruhák, Játékok, Tartós Élelmiszerek stb.)

Továbbá Egyházunk a 2019. évben 3 ingatlant ( 2 lakó ingatlan és 1 hektár erdő, és föld) kapott adományban, jótékonysági céljaink megvalósítása elősegítése ügyében.

Mert Istennek Anyaszentegyháza él, és fejlődik! Köszönjük szépen! És Isten fizesse meg az adakozó szándékaitokat!