Egyházi temetés és búcsúztató

MINDEN eltávozottat megillet, hogy a búcsú percei – sorsának ezen az utolsó, szomorú állomásán – ŐT idézzék, RÓLA szóljanak. Hiszen mindannyian – jól vagy rosszul – végigjárunk a számunkra kijelölt úton. Talán hibázunk is, hiszen SENKI sem bűntelen. De, ha nem futamodunk meg az élet kihívásai elől; ha felelősséget vállalunk szeretteinkért és azokért, akiket a sors ránk bízott; s ha az életünket ÉLJÜK, ahelyett, hogy csak ELTÖLTENÉNK, már sokat tettünk azért, hogy nyomot hagyjunk ezen a világon. Hogy elmondhassák rólunk: nem éltünk hiába. S ha ennek igazságára talán csak szerettünk elvesztése ébreszt rá minket, akkor sincs késő: ezzel újabb értelmet nyer az Ő élete és halála is.

Végtisztesztesség mindenhol

Egyházunk papjai a 14 budapesti temetőben, vidéken és a család által választott helyszínen is elvégzi az egyházi temetést.

Fontosnak tartjuk – amennyiben a család haza viszi a hamvakat, és nem a temetői elhelyezést igénylik -, hogy a szeretteinket otthon méltó körülmények közt elhelyezve búcsút véve tőle és megszentelve a hamvakat a család tisztességes emléket állítson szeretteinek pap igénybevételével.

Előzetes egyeztetés alapján, Budapesten és vidéken a lelkészek egyaránt elvégzik a ravatali búcsúztatást, és beszentelést, lakáson, vagy egyéb külső helyen (Duna part, Hármas Határ – hegy, Családi udvar stb.) egyaránt.

Az Egyház és híve szokásrendjének megfelelően temetőben az újonnan felállított síremlékeket, sírköveket szertartás keretében megszentelik. A sírkövek szentelését a lelkészek Budapest összes temetőjében elvégzik előre egyeztetett időpontban.
Természetesen a szertartás kiegészítéseként az család által igényelt életutat, kéréseket figyelembe véve végzi a lelkész.

Figyelem!

A temetés elvégzésének nem feltétele, hogy utólag, visszamenőleg egyházközségi hozzájárulást, “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói. A temetésért “stóla díj” fizetendő.

Egyeztetés

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyházi temetkezést mindig az elhunyt rokonai személyesen intézzék.

Telefon: 06 70 350 0354

Kérjen visszahívást!

Keresztény temetés a temetőn kívül

A Krisztus Keresztje Keresztény Egyház a keresztény szeretet jegyében, érvényes Juris Dictioval és felszentelési okirattal rendelkezve, továbbra is elvégzi a temetési szertartásokat a szóró parcellákban, hajós temetés keretein belül vagy a gyászoló család igényeinek megfelelően bárhol.

Vegyes felekezetű családok esetén lelkészi és/vagy papi jelenléttel ökumenikus temetési szertartást is végzünk.