Közérdekű munka büntetéssel kapcsolatos tájékoztatás!Egyházunk a 2021. évben tovább folytatja a 2020. évben az együttműködési szerződés keretében rögzített az elítéltek részére Közérdekű munka büntetésének letöltésének ellátása köz javára történő letöltése céljából történő munkáltatást. A 2020. év folyamán történt személyes egyeztetést követően, az Egyházunk – tárgyaló fél: Dr. Dulai Roland – és a Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya között Együttműködési megállapodás jött létre, az elítéltek részére Közérdekű munka büntetésének letöltésének ellátása köz javára történő letöltése céljából.Egyházunk kötelezettséget vállalt arra, hogy a elítélt részére Közérdekű munka büntetésének letöltésének ellátást biztosít, a köz javára.Az Egyház részéről kijelölt személy: Dr Dulai Roland a szervezet elnöke