A 2021. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ:Egyházunk Budapesti Egyházmegyéjének BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉGEINK (Szent Teréz kápolna-2019. augusztus 31. Szentháromság kápolna),és Dunán -Inneni Egyházmegyéjének, valamint a KÉTBODONYI EGYHÁZKÖZSÉG (Szentlélek kápolna és Zarándok Ház) és fíliái 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA:A szervezetet vezeti: Dr. Dulai RolandEgyházi vezető: Juhász Gergely püspök

Szíves tájékoztatásul közöljük Krisztus Keresztje Keresztény Vallási Egyesület 2021. évi BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉGEK valamint A KÉTBODONYI EGYHÁZKÖZSÉGEK szolgáltatásainak szertartás szerinti lebontását, amelyet megküldtünk a Fővárosi Törvényszék részére is, melyek nyilvánosak mindenki számára:SZERTARTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI BESZÁMOLÓ:

Elengedő Gyász istentiszteletek: 331 alkalom

Vasár és Ünnepnapi Istentiszteleteink: 177 alkalom

Kápolnai Ravatal és Búcsúztatás: 339 alkalom

Egyház Temetések Temetési Gyász Szertartás Bejelentése alapján: 3676 alkalom

Keresztelések: 44 alkalom

Esküvői szertartások: 112 alkalom

Bibliaóra: 52 alkalom

Gyászfeldolgozó kör: 27 alaklom

Pasztoralpszichológiai alkalmak: 10 alkalom

Énekkar: 52 alkalom

Beteglátogatások: 326 alakalom (ebből 47 fő részére folyamatos)

Bevásárlások, Idős Gondozás: 1012 alkalom (49 fő részére folyamatos)Élelmiszer Adományokat Igénybe vevők: 3350 Fő

Ruha Adományokat Elfogadók: 3710 Fő

Külső Evangelizálások, házi Istentiszteletek, Rendezvények : 21 alkalomIngyenes

Jogsegély Szolgálat: 1177 fő részére

Börtön pasztoráció: 25 alkalom

Adományozó személyek: 267 fő

Adományozó szervezetek: 19 szervezet folyamatosan (Konzervek, Ruhák, Játékok, Tartós Élelmiszerek stb.)

Továbbá Egyházunk a 2021. évben 1 ingatlant ( 1 lakó ingatlan, 1054. Budapest) kapott adományban, jótékonysági céljaink megvalósítása elősegítése ügyében. Mert Istennek Anyaszentegyháza él, és fejlődik! Köszönjük szépen! És Isten fizesse meg az adakozó szándékaitokat!