A 2023. évi esztendőben is várjuk azokat a felszentelt, illetve lelkipásztori szolgálatra elhívást érző férfi jelölteket Magyarországról akik ókatolikus lelkülettel és ökumenikus nyitottsággal szeretnének munkálkodni az Evangélium ügyéért a Krisztus Keresztje Keresztény Egyház szolgálatában. Az email a következő: kapolna2008@gmail.com.
Azon személyek akik benyújtották kérelmüket, azok részére 2023. augusztus 7. napján 12 órakor lesz a személyes meghallgatásuk a Budapesti kápolnában.
Minden kérelmező személyt kellő időben értesíteni fogunk a személyes meghallgatás időpontjáról és helyéről.
Azonban várjuk továbbra is a papi hivatás iránt érdeklődő személyeket.