Istentisztelet

Vár egy hely téged is nálunk.

Megnyílni az Isten felé, és kitárni a szívünket egy ismeretlen közösségben mindig nehéz lépés. Szeretettel várunk téged is következő Istentiszteletünkön. Ha csak csendben leülsz a pad szélén, vagy ha rögtön beállsz a kórusba – köztünk lesz a helyed.

Gyere ahogy vagy – senki sem tökéletes, és nem is akarunk annak látszani. Tudjuk, hogy Istennel azonban minden lehetséges.

Istentiszteleti helyeinket a “Kapcsolat” oldalon találhatod meg!

Az Egyház életének központi eseménye, csúcspontja és forrása az Istentisztelet. Minden szentmise húsvét titkát, Krisztus megváltó áldozatát teszi jelenvalóvá. A hívek számára vasárnaponként ajánlott vallási és felekezeti tekintet nélkül az Istentiszteleten részt venni.

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Kápolnáink

Magyarország:

Budapesti Egyházmegye:

  • 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 38. – a Józsefváros Önkormányzata nem hosszabbított bérleti szerződést
  • 1064. Budapest, Vörösmarty utca 60. –  vasárnap  10 óra
  • 1089. Budapest, Visi Imre utca 12. – minden reggel 7 óra
  • 1098. Budapest, Drégely utca 5. – minden első és harmadik szombaton 11 óra

Dunán -Inneni Egyházmegye:

  • Szentlélek Kápolna és Zarándok Ház, 2655, Kétbodony, Rákóczi út 49.- minden hónap harmadik szombat 17 óra

Dunántúli Egyházmegye:

  • 8553. Lovászpatona, Széchenyi utca 45. – vasárnap 16:30 óra
  • 8558. Csót, Rákóczi út 40.- minden hónap első péntek 17 óra
  • 8500. Pápa, Nyárfa utca 13. -minden hónap 4. vasárnapja 15 óra

Románia – Erdély:

  • Kolozsvár, Str. Dragoș Vodă, Nr. 13 400255, Cluj-Napoca – vasárnap 11 óra

Egyesült Királyság:

  • London, Unit 22. Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, United Kingdom,  – minden páratlan szombat 17 óra

 

Zenés mise

Az istentiszteletekre várjuk a zenei képzettséggel, énektudással vagy csak bátorsággal (esetleg ezek mindegyikével) bíró tagokat. Az örömzene az istentisztelet során új jelentést nyer.

Az Eucharisztia, vagy Istentisztelet

Az Eucharisztia ünneplésének két nagy része van, melyek egyetlen istentiszteleti cselekményt alkotnak: az igeliturgia, mely Isten Igéjének hirdetése és hallgatása; az eucharisztikus liturgia, melynek részei a kenyér és a bor fölajánlása, a kánon vagy anafora, benne a konszekráló szavak és az áldozás.

Zenés istentisztelet

Az összejövetelek alatt a jelenlevők felekezetközi énekeket énekelnek. Ezek az énekek a keresztény közösségekben énekelt énekek.

Felajánlott istentiszteletek

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Az Istentisztelet eredete

Az Ószövetségben az Eucharisztia előképe elsősorban az évenként megült húsvéti vacsora, melyet a zsidók kovásztalan kenyérrel ünnepeltek az Egyiptomból való váratlan és szabadító kivonulás emlékezetére. Jézus tanításában előre beszélt az Eucharisztiáról, és az utolsó vacsorán, egy húsvéti vacsora keretében alapította. Az Egyház hűségesen az Úr „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24) parancsához, mindig ünnepelte az Eucharisztiát, elsősorban vasárnaponként, Jézus föltámadásának napján.

E szentség kifürkészhetetlen gazdagságát tükrözi sokféle neve, melyek egyegy sajátosságát fejezik ki. A legismertebbek: Eucharisztia, szentmise, az Úr vacsorája, kenyértörés, eucharisztikus ünneplés, az Úr szenvedésének, halálának és föltámadásának emlékezete, szent áldozat, szent és isteni liturgia, szent misztériumok, legszentebb Oltáriszentség, szentáldozás.

POLGÁRI ÉS EGYHÁZI BÚCSÚZTATÁS

A Krisztus Keresztje Keresztény Közösség lelkészei, vallási és felekezeti hovatartozás tekintete nélkül elvégzi az elhunyt személyek egyházi és polgári temetési szertartását. A temetés elvégzésének nem feltétele,hogy utólag, visszamenőleg egyházközségi hozzájárulást,...
Read More

KÁPOLNA FESTÉSI MUNKÁLATAI MEGKEZDŐDTEK

Tájékoztatjuk a Tisztelt kápolnába látogató testvéreket, hogy a Budapest VI. kerület Szentháromság kápolnában 2020. július 11. napjától, festési és felújítási munkálatok lesznek. Így a kápolna 2020. július 11. szombattól, 2020. július 23. napjáig (szerda) ZÁRVA tart....
Read More

Tájékoztatás az Újabb Kegyeleti és Temetkezési Emlékhely kialakításáról Fehérgyarmaton

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szolgálatunkat igénybe vevő kedves testvéreket, hogy a Szentháromság Imaházban a (4900, Fehérgyarmat, Damjanich út 4. szám alatt) a Kegyeleti és Temetkezési emlékhely működése - az együttműködés keretein belül - 2020. július 1. napjától...
Read More

TÁJÉKOZTATÁS AZ BÖRTÖNLELKÉSZI SZOLGÁLATRÓL (ÚJABB EGYÜTTMŰKÖDÉS ALÁÍRÁSÁRÓL)

A 2020. január 17. napján létrejött együttműködés folyományaként a korábban történt személyes egyeztetést követően, az Egyházunk - tárgyaló fél: Dr. Dulai Roland - és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között Együttműködési megállapodás jött létre a...
Read More

Tájékoztatás az Újabb Kegyeleti és Temetkezési Emlékhely kialakításáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szolgálatunkat igénybe vevő kedves testvéreket, hogy a Szentháromság Imaházban a (1095. Budapest, Üllői út 95.) a Kegyeleti és Temetkezési emlékhely működési engedélyét a Budapest Ferencváros Jegyzője a 2020. július 1. napjától határozatlan...
Read More

Tájékoztatás!

Tájékoztassuk a Tisztelt Honlaplátogatókat, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya által kötött együttműködés keretében a közérdekű munkavégzésre ítélt személyek 2020. január 2....
Read More

Esküvői szertartás Hirdetése

Esküvői szertartás Hirdetése!! Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a szombati nap folyamán 2020. július 1-én, Szerdán, Inárcson a Levendula parkban, 17.00 órakor Bence és kedvese Patti Életszövetségének megáldása lesz a külső helyszíni esküvő szertartás kereteiben....
Read More

VASÁRNAPI ISTENTISZTELET A VÖRÖSMARTY UTCAI KÁPOLNÁBAN

Szeretettel hirdetjük, hogy 2020. június 28. napján Istentisztelet lesz 10 órakor a Vörösmarty utcai Szentháromság kápolnában. Istentiszteletet tartja: Dr. Dulai Roland atya Igét hirdet: Dr. Dulai Roland atya Istentisztelet helye: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 60....
Read More

Esküvői szertartás Hirdetése!!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a szombati nap folyamán 2020. június 20-án, szombaton, Budapesten az Elif Szalonban 18.00 órakor Norbi és kedvese Bogi Életszövetségének megáldása lesz a külső helyszíni esküvő szertartás kereteiben. Imádkozzunk a leendő...
Read More

VASÁRNAPI ISTENTISZTELET A VÖRÖSMARTY UTCAI KÁPOLNÁBAN

Szeretettel hirdetjük, hogy 2020. június 21. napján Istentisztelet lesz 10 órakor a Vörösmarty utcai Szentháromság kápolnában. Istentiszteletet tartja: Juhász Gergely atya Igét hirdet: Juhász Gergely atya Istentisztelet helye: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 60. szám,...
Read More

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt. A házasság megáldása érvényes bárhol!

Temetés

A szeretett elhunytat katolikus vagy ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.