Istentisztelet

Vár egy hely téged is nálunk.

Megnyílni az Isten felé, és kitárni a szívünket egy ismeretlen közösségben mindig nehéz lépés. Szeretettel várunk téged is következő Istentiszteletünkön. Ha csak csendben leülsz a pad szélén, vagy ha rögtön beállsz a kórusba – köztünk lesz a helyed.

Gyere ahogy vagy – senki sem tökéletes, és nem is akarunk annak látszani. Tudjuk, hogy Istennel azonban minden lehetséges.

Istentiszteleti helyeinket a “Kapcsolat” oldalon találhatod meg!

Az Egyház életének központi eseménye, csúcspontja és forrása az Istentisztelet. Minden szentmise húsvét titkát, Krisztus megváltó áldozatát teszi jelenvalóvá. A hívek számára vasárnaponként ajánlott vallási és felekezeti tekintet nélkül az Istentiszteleten részt venni.

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Kápolnáink

Magyarország:

Budapesti Egyházmegye:

  • 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 38. – a Józsefváros Önkormányzata nem hosszabbított bérleti szerződést
  • 1064. Budapest, Vörösmarty utca 60. –  vasárnap  1óra
  • 1089. Budapest, Visi Imre utca 12. – minden reggel 7 óra
  • 1098. Budapest, Drégely utca 5. – minden első és harmadik szombaton 11 óra

Dunán -Inneni Egyházmegye:

  • Szentlélek Kápolna és Zarándok Ház, 2655, Kétbodony, Rákóczi út 49.- minden hónap harmadik szombat 17 óra

Dunántúli Egyházmegye:

  • 8553. Lovászpatona, Széchenyi utca 45. – vasárnap 16:30 óra
  • 8558. Csót, Rákóczi út 40.- minden hónap első péntek 17 óra
  • 8500. Pápa, Nyárfa utca 13. -minden hónap 4. vasárnapja 15 óra

Románia – Erdély:

  • Kolozsvár, Str. Dragoș Vodă, Nr. 13 400255, Cluj-Napoca – vasárnap 11 óra

Egyesült Királyság:

  • London, Unit 22. Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, United Kingdom,  – minden páratlan szombat 17 óra

 

Zenés mise

Az istentiszteletekre várjuk a zenei képzettséggel, énektudással vagy csak bátorsággal (esetleg ezek mindegyikével) bíró tagokat. Az örömzene az istentisztelet során új jelentést nyer.

Az Eucharisztia, vagy Istentisztelet

Az Eucharisztia ünneplésének két nagy része van, melyek egyetlen istentiszteleti cselekményt alkotnak: az igeliturgia, mely Isten Igéjének hirdetése és hallgatása; az eucharisztikus liturgia, melynek részei a kenyér és a bor fölajánlása, a kánon vagy anafora, benne a konszekráló szavak és az áldozás.

Zenés istentisztelet

Az összejövetelek alatt a jelenlevők felekezetközi énekeket énekelnek. Ezek az énekek a keresztény közösségekben énekelt énekek.

Felajánlott istentiszteletek

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Az Istentisztelet eredete

Az Ószövetségben az Eucharisztia előképe elsősorban az évenként megült húsvéti vacsora, melyet a zsidók kovásztalan kenyérrel ünnepeltek az Egyiptomból való váratlan és szabadító kivonulás emlékezetére. Jézus tanításában előre beszélt az Eucharisztiáról, és az utolsó vacsorán, egy húsvéti vacsora keretében alapította. Az Egyház hűségesen az Úr „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24) parancsához, mindig ünnepelte az Eucharisztiát, elsősorban vasárnaponként, Jézus föltámadásának napján.

E szentség kifürkészhetetlen gazdagságát tükrözi sokféle neve, melyek egyegy sajátosságát fejezik ki. A legismertebbek: Eucharisztia, szentmise, az Úr vacsorája, kenyértörés, eucharisztikus ünneplés, az Úr szenvedésének, halálának és föltámadásának emlékezete, szent áldozat, szent és isteni liturgia, szent misztériumok, legszentebb Oltáriszentség, szentáldozás.

Az EGYHÁZUNK 2019. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA:

Egyházunk Budapesti Egyházmegyéjének és Dunán -Inneni Egyházmegyéjének annak a BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉGEINK (Szent Teréz kápolna-2019. augusztus 31. Szentháromság kápolna), valamint a KÉTBODONYI EGYHÁZKÖZSÉG (Szentlélek kápolna és Zarándok Ház) és fíliái 2019. ÉVI...
Read More

VASÁRNAPI ISTENTISZTELET A VÖRÖSMARTY UTCAI KÁPOLNÁBAN

Szeretettel hirdetjük, hogy 2020. január 5 napján Vízszentelési Istentisztelet lesz 10 órakor a Vörösmarty utcai Szentháromság kápolnában. Istentiszteletet tartja: Juhász Gergely atya Igét hirdet: Juhász Gergely atya Istentisztelet helye: 1064 Budapest, Vörösmarty...
Read More

VIZKERESZT ALKALMÁBÓL HÁZSZENTELÉS:

A házszentelés során az egyház emberközelbe viszi az Istent, és arra hívja meg az embereket, hogy a napkeleti bölcsek példáját követve ők is keressék Isten jelenlétét a saját életükben. A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás,...
Read More

KARÁCSONYI NYITVATARTÁSI REND SZENTHÁROMSÁG KÁPOLNA

December 24. kedd: 23 -02 óra December 25. szerda: 9-12 óra Karácsony December 26. csütörtök: 9-12 óra Karácsonyi December 29 vasárnap 9-12 óra Karácsony utáni I. vasárnap December 31. kedd: 16-18 óra Szilveszter Január 1. szerda: 9-12 óra Újévi Minden érdeklődőt...
Read More

KARÁCSONYI ISTENTISZTELETI REND

December 22. vasárnap: 10 óra Advent. 4. vasárnapja Szentháromság kápolna (1064. Budapest, Vörösmarti utca 60.) Igét hirdet: Juhász Gergely atya December 24. kedd: 24 óra Karácsonyi Éjféli Mise Szentháromság kápolna (1065. Budapest, Vörösmarty utca utca 60.) Igét...
Read More

ÉV VÉGI SZERTARTÁSOK A KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR AJKÚ HÍVEKNEK

Magyar nyelvű Esküvői szertartása: Olaszországban Milánó városában a Grand Visconti Palace Hotel Dísztermében Moni és Alex házassági megáldásukat Dr. Dulai Roland atya celebrálja a szertartást, december 31. napján 17 órakor kezdődik. Istentiszteletek: Románia:...
Read More

Külföldi Esküvői szertartás Hirdetése!!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a december 28. nap folyamán szombaton,Rómában -Olaszország a Hotel Campanalle Róma szállodában 17 órakor Julia és kedvese Antonio Életszövetségének megáldása lesz a külső helyszíni esküvő szertartás kereteiben, angol nyelven....
Read More

KARÁCSONYI ÉJFÉLI ISTENTISZTELET A VÖRÖSMARTY UTCAI KÁPOLNÁBAN

Szeretettel hirdetjük, hogy 2019. december 24. napján éjféli Istentisztelet lesz 24 órakor a Vörösmarty utcai Szentháromság kápolnában. Istentiszteletet tartja: Dr. Dulai Roland atya Igét hirdet: Dr. Dulai Roland atya Istentisztelet helye: 1064 Budapest, Vörösmarty...
Read More

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Kedves Honlap Látogatók! Egyházunk és cégcsoportunk rohamos fejlődése okán Egyházi (katolikus és protestáns jellegű) valamint polgári búcsúztató kollégákat keresünk búcsúztatói feladatok ellátására. Önéletrajzaikat a kapolna2008@gmail.com email címre várjuk. Telefonon...
Read More

EGYHÁZUNK A MIKULÁS ÜNNEPSÉGE A CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONÁBAN

Egyházunk mikulásünnepséget szervez a hátrányos helyzetű gyermekek részére. A Csepeli Átmenetei Otthonban minden gyermek és felnőtt mikuláscsomagot, és ajándékokat kapnak. Várhatóan 20-30 Hátrányos helyzetű családot és kisgyermeknek tudunk ajándékot biztosítani. Az...
Read More

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt. A házasság megáldása érvényes bárhol!

Temetés

A szeretett elhunytat katolikus vagy ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.