Istentisztelet

Vár egy hely téged is nálunk.

Megnyílni az Isten felé, és kitárni a szívünket egy ismeretlen közösségben mindig nehéz lépés. Szeretettel várunk téged is következő Istentiszteletünkön. Ha csak csendben leülsz a pad szélén, vagy ha rögtön beállsz a kórusba – köztünk lesz a helyed.

Gyere ahogy vagy – senki sem tökéletes, és nem is akarunk annak látszani. Tudjuk, hogy Istennel azonban minden lehetséges.

Istentiszteleti helyeinket a „Kapcsolat” oldalon találhatod meg!

Az Egyház életének központi eseménye, csúcspontja és forrása az Istentisztelet. Minden szentmise húsvét titkát, Krisztus megváltó áldozatát teszi jelenvalóvá. A hívek számára vasárnaponként ajánlott vallási és felekezeti tekintet nélkül az Istentiszteleten részt venni.

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Kápolnáink

Magyarország:

Budapesti Egyházmegye: – Ellátja: Dr. Dulai Roland Püspök

 • 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 38. – vasárnap 10 óra – 2018. évben a Józsefvárosi Önkormányzat megszüntette a bérleti szerződést
 • 1064. Budapest, Vörösmarty utca 60. –  vasárnap 10 óra
 • 1089. Budapest, Visi Imre utca 12. – minden reggel 7 óra
 • 1098. Budapest, Drégely utca 5. – minden első és harmadik szombaton 11 óra
 • Börtönlelkészi szolgálat
 • Közérdekű munkáltatás elítéltek részére – a Budapest Főváros Kormányhivatal általi Együttműködés keretében
 • Temetőlelkészi szolgálat

Dunántúli Egyházmegye: – Ellátja: Juhász Gergely püspök

 • 8553. Lovászpatona, Széchenyi utca 45. – vasárnap 16:30 óra
 • 8558. Csót, Rákóczi út 40.- minden hónap első péntek 17 óra
 • 8500. Pápa, Nyárfa utca 13. -minden hónap 4. vasárnapja 15 óra

Dunán- Inneni Egyházmegye: – Ellátja: Dr. Dulai Roland Püspök

Kétbodony, Jézus Szive Kápolna, Kétbodony, Rákóczi út 49. – minden hónap haramadik vasárnap 16. 30

Diaszpóra Püspökség- a Külföldön Élő Magyarok Ellátása érdekében:Ellátja: Dr. Dulai Roland Püspök

Külföld:

Románia – Erdély:

 • Kolozsvár, Str. Dragoș Vodă, Nr. 13 400255, Cluj-Napoca – vasárnap 11 óra

Egyesült Királyság:

 • London, Unit 22. Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, United Kingdom,  – minden páratlan szombat 17 óra

Zenés mise

Az istentiszteletekre várjuk a zenei képzettséggel, énektudással vagy csak bátorsággal (esetleg ezek mindegyikével) bíró tagokat. Az örömzene az istentisztelet során új jelentést nyer.

Az Eucharisztia, vagy Istentisztelet

Az Eucharisztia ünneplésének két nagy része van, melyek egyetlen istentiszteleti cselekményt alkotnak: az igeliturgia, mely Isten Igéjének hirdetése és hallgatása; az eucharisztikus liturgia, melynek részei a kenyér és a bor fölajánlása, a kánon vagy anafora, benne a konszekráló szavak és az áldozás.

Zenés istentisztelet

Az összejövetelek alatt a jelenlevők felekezetközi énekeket énekelnek. Ezek az énekek a keresztény közösségekben énekelt énekek.

Felajánlott istentiszteletek

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Az Istentisztelet eredete

Az Ószövetségben az Eucharisztia előképe elsősorban az évenként megült húsvéti vacsora, melyet a zsidók kovásztalan kenyérrel ünnepeltek az Egyiptomból való váratlan és szabadító kivonulás emlékezetére. Jézus tanításában előre beszélt az Eucharisztiáról, és az utolsó vacsorán, egy húsvéti vacsora keretében alapította. Az Egyház hűségesen az Úr „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24) parancsához, mindig ünnepelte az Eucharisztiát, elsősorban vasárnaponként, Jézus föltámadásának napján.

E szentség kifürkészhetetlen gazdagságát tükrözi sokféle neve, melyek egyegy sajátosságát fejezik ki. A legismertebbek: Eucharisztia, szentmise, az Úr vacsorája, kenyértörés, eucharisztikus ünneplés, az Úr szenvedésének, halálának és föltámadásának emlékezete, szent áldozat, szent és isteni liturgia, szent misztériumok, legszentebb Oltáriszentség, szentáldozás.

Felújítási munkálatok a kápolnában

"Mária szeretlek, csak tenéked élek, még a... (felújítás) sem választ el tőled!" Ha május, akkor litánia szerdánként akkor is, ha a föld az éggel összeér! Ma kicsit "tábori" körülmények között, de össze jöttünk köszönteni égi...
Read More

Tájékoztatás!

Tisztelt Kápolna Látogatók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kápolna felújítási munkálatai során, 2023. május 22. és május 27. között a kápolna zárva lesz ezen időszak folyamán a 1064. Budapest, Vörösmarty utca 60. szám alatti kápolna nem lesz nyitva és szentmise a...
Read More

Gyermeknap

Kedveseim! Mint tudjátok gyülekezetünk rendszeresen támogatja a nehéz sorsú embertestvéreinket. Katáékkal évek óta szervezzük a Mikulás ünnepségeket, segítünk a ruha és ételosztásban, stb. Most éppen a gyermeknapot szeretnénk felejthetetlenné tenni 500 gyermeknek...
Read More

KÖZLEMÉNY A SZERETET KÖZÖSSÉGÉRŐL

A család az család és az a szeretet közösség! – ez nem is lehet kérdés! Több mint 18 éve működik az egyházi szervezet Magyarországon, mind a magánéletben, mind a hivatásunk során rengeteg különböző emberrel találkoztunk, legyen szó akár nemzetiségről, kultúráról,...
Read More

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

Kedves Honlap Látogatók!Egyházunk és cégcsoportunk rohamos fejlődése okán Egyházi (katolikus és protestáns jellegű) valamint polgári búcsúztató kollégákat és kolléganőket keresünk búcsúztatói feladatok ellátására.Önéletrajzaikat a kapolna2008@gmail.com email címre...
Read More

A JELENTKEZÉSRE! MÁJUSI INGYENES JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT BUDAPEST

Egyházunk az egyházközség tagjai, és hozzátartozói, és a szegény, hátrányos helyzetű emberek részére INGYENES JOGSEGÉLY szolgálatot tart a rászoruló, jogban járatlan személyek részére.Az Ingyenes Jogsegély iroda minden hónap első keddjén, Budapesten, és minden második...
Read More

NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET:

"... Üdvözlégy Szent Keresztfa!..." Kedveseim! Ma (2023.04.07) Nagypéntek! A mi Urunk Jézus Krisztus kereszthalálának emlékezete! A Szentháromság Kápolnában (Budapest VI Vörösmarty utca 60) 18:00 kor kezdődik a NAGY PÉNTEKI ISTENTISZTELET. Mindenkit várunk szeretettel...
Read More

ADOMÁNYOK OSZTÁSA!

!Kedves Honlap Látogatók!Egyházunk ismételten nagy mennyiségű üdítőitalokat, kapott adományba a Babtista Szeretetszolgálattól kiosztás céljából a rászoruló személyek részére, konzerveket, üdítő italokat, édességet. Ezen adományokat, a jövő vasárnapi Istentisztelet...
Read More

Tavaszi Jegyes Hétvége

Tavaszi jegyes hétvégét tartanak a Budapesti Egyházmegyében Az idén 29 pár jelentkezett be egyházi esküvőre az egyházunkhoz. Részükre Budapesten a Szentháromság kápolnában marcius 17–19. között tartunk jegyesoktatást. A jegyes hétvége programja házasságra készülő...
Read More

Gyere és Légy PAP!

Várjuk a Papi Hivatásra Jelentkezőket a Krisztus Keresztje Keresztény Egyházban! ( csak hogy a nem annyira működő konkurenciák ne nyekeregjen:)2023-ban is várjuk azokat a felszentelt, illetve lelkipásztori munkatársi szolgálatra elhívást érző jelölteket...
Read More

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt. A házasság megáldása érvényes bárhol!

Temetés

A szeretett elhunytat katolikus vagy ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.