Istentisztelet

Vár egy hely téged is nálunk.

Megnyílni az Isten felé, és kitárni a szívünket egy ismeretlen közösségben mindig nehéz lépés. Szeretettel várunk téged is következő Istentiszteletünkön. Ha csak csendben leülsz a pad szélén, vagy ha rögtön beállsz a kórusba – köztünk lesz a helyed.

Gyere ahogy vagy – senki sem tökéletes, és nem is akarunk annak látszani. Tudjuk, hogy Istennel azonban minden lehetséges.

Istentiszteleti helyeinket a “Kapcsolat” oldalon találhatod meg!

Az Egyház életének központi eseménye, csúcspontja és forrása az Istentisztelet. Minden szentmise húsvét titkát, Krisztus megváltó áldozatát teszi jelenvalóvá. A hívek számára vasárnaponként ajánlott vallási és felekezeti tekintet nélkül az Istentiszteleten részt venni.

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Kápolnáink

Magyarország:

Budapesti Egyházmegye: – Ellátja: Dr. Dulai Roland Püspök

 • 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 38. – vasárnap 10 óra – 2018. évben a Józsefvárosi Önkormányzat megszüntette a bérleti szerződést
 • 1064. Budapest, Vörösmarty utca 60. –  vasárnap 10 óra
 • 1089. Budapest, Visi Imre utca 12. – minden reggel 7 óra
 • 1098. Budapest, Drégely utca 5. – minden első és harmadik szombaton 11 óra
 • Börtönlelkészi szolgálat
 • Közérdekű munkáltatás elítéltek részére – a Budapest Főváros Kormányhivatal általi Együttműködés keretében
 • Temetőlelkészi szolgálat

Dunántúli Egyházmegye: – Ellátja: Juhász Gergely püspök

 • 8553. Lovászpatona, Széchenyi utca 45. – vasárnap 16:30 óra
 • 8558. Csót, Rákóczi út 40.- minden hónap első péntek 17 óra
 • 8500. Pápa, Nyárfa utca 13. -minden hónap 4. vasárnapja 15 óra

Dunán- Inneni Egyházmegye: – Ellátja: Dr. Dulai Roland Püspök

Kétbodony, Jézus Szive Kápolna, Kétbodony, Rákóczi út 49. – minden hónap haramadik vasárnap 16. 30

Diaszpóra Püspökség- a Külföldön Élő Magyarok Ellátása érdekében:Ellátja: Dr. Dulai Roland Püspök

Külföld:

Románia – Erdély:

 • Kolozsvár, Str. Dragoș Vodă, Nr. 13 400255, Cluj-Napoca – vasárnap 11 óra

Egyesült Királyság:

 • London, Unit 22. Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, United Kingdom,  – minden páratlan szombat 17 óra

Zenés mise

Az istentiszteletekre várjuk a zenei képzettséggel, énektudással vagy csak bátorsággal (esetleg ezek mindegyikével) bíró tagokat. Az örömzene az istentisztelet során új jelentést nyer.

Az Eucharisztia, vagy Istentisztelet

Az Eucharisztia ünneplésének két nagy része van, melyek egyetlen istentiszteleti cselekményt alkotnak: az igeliturgia, mely Isten Igéjének hirdetése és hallgatása; az eucharisztikus liturgia, melynek részei a kenyér és a bor fölajánlása, a kánon vagy anafora, benne a konszekráló szavak és az áldozás.

Zenés istentisztelet

Az összejövetelek alatt a jelenlevők felekezetközi énekeket énekelnek. Ezek az énekek a keresztény közösségekben énekelt énekek.

Felajánlott istentiszteletek

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Az Istentisztelet eredete

Az Ószövetségben az Eucharisztia előképe elsősorban az évenként megült húsvéti vacsora, melyet a zsidók kovásztalan kenyérrel ünnepeltek az Egyiptomból való váratlan és szabadító kivonulás emlékezetére. Jézus tanításában előre beszélt az Eucharisztiáról, és az utolsó vacsorán, egy húsvéti vacsora keretében alapította. Az Egyház hűségesen az Úr „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24) parancsához, mindig ünnepelte az Eucharisztiát, elsősorban vasárnaponként, Jézus föltámadásának napján.

E szentség kifürkészhetetlen gazdagságát tükrözi sokféle neve, melyek egyegy sajátosságát fejezik ki. A legismertebbek: Eucharisztia, szentmise, az Úr vacsorája, kenyértörés, eucharisztikus ünneplés, az Úr szenvedésének, halálának és föltámadásának emlékezete, szent áldozat, szent és isteni liturgia, szent misztériumok, legszentebb Oltáriszentség, szentáldozás.

C’EST LA MAGIE, a világ legjobb illuzionistái ismét Budapesten

Kedve Hívek! A Babtista Szeretetszolgálat jóvoltából, ismét lehetőség van a Gyülekezetnek az alábbi programon ingyen részt venni: C'EST LA MAGIE, a világ legjobb illuzionistái ismét Budapesten a Bok Csarnokban, február 5-én vasárnap 14 és 18 óra. Február 5. 14:00 óra...
Read More

ÁLLÁSHIRDETÉS

Kedves Honlap Látogatók! Egyházunk és cégcsoportunk rohamos fejlődése okán Egyházi (katolikus és protestáns jellegű) valamint polgári búcsúztató kollégákat és kolléganőket keresünk búcsúztatói feladatok ellátására. Önéletrajzaikat a kapolna2008@gmail.com email címre...
Read More

ŐSZINTE RÉSZVÉTÜNK!

XVI. Benedek emeritus pápa visszaadta lelkét Teremtőjének. Őszinte részvétünket fejezzük ki római katolikus testvéreinknek. Adj, Urunk, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék...
Read More

ÉV VÉGI ISTENTISZTELET RENDJE

A Budapesti Szentháromság Független-Ókatolikus Kápolna Ünnepi szertartás rendje a következőképpen alakul: December 28 Szerda 18:00 APRÓSZENTEK ÜNNEPI BIZÁNCI RÍTUSÚ SZENT LITURGIA Pontificalja: Juhász Gergely Kormányzó-Püspök December 31 Szombat 17:00 ÉVVÉGI TE...
Read More

Karácsonyi Köszöntés:

EGYHÁZUNK VEZETŐSSÉGE ÉS A MAGAM NEVÉBEN ÁLDOTT, BÉKÉS, SZERETETTELJES KARÁCSONYT KÍVÁNOK MINDEN EMBERTESTVÉRÜNKNEK! "Eljött a nap, mit várva vártunk : az égen csillag fény ragyog! Kis Jézus fáját, íme elhozták a halkan szálló angyalok! Köszönjük néked édes Jézus,...
Read More

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET

Áldott Boldog és Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk minden honlaplátogatónak. Szeretettel: Dr. Dulai Roland püspök és Juhász Gergely...
Read More

Karácsonyi beszélgetés Juhász Gergely Püspök Úrral:

...
Read More

KÖZLEMÉNY A család az család és az a szeretet közösség! – ez nem is lehet kérdés!

Több mint 17 éve működik az egyházi szervezet Magyarországon, mind a magánéletben, mind a hivatásunk során rengeteg különböző emberrel találkoztunk, legyen szó akár nemzetiségről, kultúráról, vallásról, életfilozófiáról vagy bármi másról. Minél több időt tölt az ember...
Read More

TÁJÉKOZTATÁS

ISMÉTELTENI Tájékoztatás a Szociális Urnafalakban Történt hamvak tárolásának a határidejéről: Tisztelt Honlap látogatók, a 2018-2021. évben megőrzésre az egyház urnafalában tárolt 18 db hamvak megőrzése ideje lejárt 2022. augusztus 31. napján. Mivel hamvakért...
Read More

MUNKATÁRSAKT KERESÜNK

Kedves Honlap Látogatók!Egyházunk és cégcsoportunk rohamos fejlődése okán Egyházi (katolikus és protestáns jellegű) valamint polgári búcsúztató kollégákat és kolléganőket keresünk búcsúztatói feladatok ellátására.Önéletrajzaikat a kapolna2008@gmail.com email címre...
Read More

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt. A házasság megáldása érvényes bárhol!

Temetés

A szeretett elhunytat katolikus vagy ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.