Istentisztelet

Vár egy hely téged is nálunk.

Megnyílni az Isten felé, és kitárni a szívünket egy ismeretlen közösségben mindig nehéz lépés. Szeretettel várunk téged is következő Istentiszteletünkön. Ha csak csendben leülsz a pad szélén, vagy ha rögtön beállsz a kórusba – köztünk lesz a helyed.

Gyere ahogy vagy – senki sem tökéletes, és nem is akarunk annak látszani. Tudjuk, hogy Istennel azonban minden lehetséges.

Istentiszteleti helyeinket a “Kapcsolat” oldalon találhatod meg!

Az Egyház életének központi eseménye, csúcspontja és forrása az Istentisztelet. Minden szentmise húsvét titkát, Krisztus megváltó áldozatát teszi jelenvalóvá. A hívek számára vasárnaponként ajánlott vallási és felekezeti tekintet nélkül az Istentiszteleten részt venni.

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Kápolnáink

Magyarország:

Budapesti Egyházmegye:

  • 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 38. – vasárnap 10 óra
  • 1064. Budapest, Vörösmarty utca 60. –  szombat 17 óra
  • 1089. Budapest, Visi Imre utca 12. – minden reggel 7 óra
  • 1098. Budapest, Drégely utca 5. – minden első és harmadik szombaton 11 óra

Dunántúli Egyházmegye:

  • 8553. Lovászpatona, Széchenyi utca 45. – vasárnap 16:30 óra
  • 8558. Csót, Rákóczi út 40.- minden hónap első péntek 17 óra
  • 8500. Pápa, Nyárfa utca 13. -minden hónap 4. vasárnapja 15 óra

Románia – Erdély:

  • Kolozsvár, Str. Dragoș Vodă, Nr. 13 400255, Cluj-Napoca – vasárnap 11 óra

Egyesült Királyság:

  • London, Unit 22. Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, United Kingdom,  – minden páratlan szombat 17 óra

 

Zenés mise

Az istentiszteletekre várjuk a zenei képzettséggel, énektudással vagy csak bátorsággal (esetleg ezek mindegyikével) bíró tagokat. Az örömzene az istentisztelet során új jelentést nyer.

Az Eucharisztia, vagy Istentisztelet

Az Eucharisztia ünneplésének két nagy része van, melyek egyetlen istentiszteleti cselekményt alkotnak: az igeliturgia, mely Isten Igéjének hirdetése és hallgatása; az eucharisztikus liturgia, melynek részei a kenyér és a bor fölajánlása, a kánon vagy anafora, benne a konszekráló szavak és az áldozás.

Zenés istentisztelet

Az összejövetelek alatt a jelenlevők felekezetközi énekeket énekelnek. Ezek az énekek a keresztény közösségekben énekelt énekek.

Felajánlott istentiszteletek

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Az Istentisztelet eredete

Az Ószövetségben az Eucharisztia előképe elsősorban az évenként megült húsvéti vacsora, melyet a zsidók kovásztalan kenyérrel ünnepeltek az Egyiptomból való váratlan és szabadító kivonulás emlékezetére. Jézus tanításában előre beszélt az Eucharisztiáról, és az utolsó vacsorán, egy húsvéti vacsora keretében alapította. Az Egyház hűségesen az Úr „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24) parancsához, mindig ünnepelte az Eucharisztiát, elsősorban vasárnaponként, Jézus föltámadásának napján.

E szentség kifürkészhetetlen gazdagságát tükrözi sokféle neve, melyek egyegy sajátosságát fejezik ki. A legismertebbek: Eucharisztia, szentmise, az Úr vacsorája, kenyértörés, eucharisztikus ünneplés, az Úr szenvedésének, halálának és föltámadásának emlékezete, szent áldozat, szent és isteni liturgia, szent misztériumok, legszentebb Oltáriszentség, szentáldozás.

VASÁRNAPI ISTENTISZTELET A VÖRÖSMARTY UTCAI KÁPOLNÁBAN

Szeretettel hirdetjük, hogy 2019. október 20. napján Istentisztelet lesz a Vörösmarty utcai Szentháromság kápolnában. Istentiszteletet tartja: Dr. Dulai Roland atya Igét hirdet: Dr. Dulai Roland atya Istentisztelet helye: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 60. szám, a...
Read More

Keresztelési Istentisztelet

2019. október 27. napján, vasárnap délelőtt szent keresztség szentségében részesül Ferenc gyermek, Budapesten, a Vörösmarty utcai kápolnában. A Keresztelési szertartás 10 órakor kezdődik a Szentháromság kápolnában. A szertartást Dr. Dulai Roland atya...
Read More

Esküvői szertartás Hirdetése!!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a pénteki nap folyamán 2019. október 19-én, szombaton, Monorierdőn 15.00 órakor Bálint és kedvese Diána Életszövetségének megáldása lesz a külső helyszíni esküvő szertartás kereteiben, magyar nyelven. Imádkozzunk a leendő...
Read More

VASÁRNAPI ISTENTISZTELET A VÖRÖSMARTY UTCAI KÁPOLNÁBAN

Szeretettel hirdetjük, hogy 2019. október 6. napján Istentisztelet lesz a Vörösmarty utcai Szentháromság kápolnában. Istentiszteletet tartja: Juhász Gergely atya Igét hirdet: Dr. Dulai Roland atya Istentisztelet helye: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 60. szám, a...
Read More

Esküvői szertartás Hirdetése!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a pénteki nap folyamán 2019. október 6-án, vasárnap, Budapesten az Pesterzsébeti Művelődési Házban 16.00 órakor Béla és kedvese Anikó Életszövetségének megáldása lesz a külső helyszíni esküvő szertartás kereteiben. Imádkozzunk a...
Read More

A Következő BIBLIA ÓRA és Rózsafűzés imádkozása A Vörösmarty UTCAI KÁPOLNÁBAN:

A KÖVETKEZŐ ŐSZI kötetlen beszélgetés és BIBLIA ISMERETI ÓRA lesz A BUDAPESTI Szentháromság KÁPOLNÁBAN: Az Egyetemi Hallgatóknak és a Felnőtteknek a szokásos felnőtt bibliaismeret és egyháztörténelem óra az ŐSZ folyamán meg lesz tartva! Továbbra is Biblia Ismereti...
Read More

Esküvői szertartás Hirdetése!!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a pénteki nap folyamán 2019. október 5-én, szombaton, Budapesten az Elif Szalonban 19.00 órakor Norbi és kedvese Szandi Életszövetségének megáldása lesz a külső helyszíni esküvő szertartás kereteiben. Imádkozzunk a leendő...
Read More

VASÁRNAPI ISTENTISZTELET A VÖRÖSMARTY UTCAI KÁPOLNÁBAN

Szeretettel hirdetjük, hogy 2019. szeptember 22. napján Istentisztelet lesz a Vörösmarty utcai Szentháromság kápolnában. Istentiszteletet tartja: Juhász Gergely atya Igét hirdet: Dr. Dulai Roland atya Istentisztelet helye: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 60. szám, a...
Read More

Keresztelési Istentisztelet

2019. szeptember 22. napján, vasárnap délelőtt szent keresztség szentségében részesül Cintia felnőtt, a Szentháromság kápolnában. A Keresztelési szertartás 11,órakor kezdődik a Szentháromság kápolnában a Budapest, VI. kerület Vörösmarty utca 60. szám alatt, családi...
Read More

KÁPOLNÁINK NYÁRI NYITVATARTÁSI RENDJE (szeptember 1-május 31.)

SZENTHÁROMSÁG KÁPOLNA ÁLLANDÓ NYITVATARTÁSA: (Budapest, VI. kerület, Vörösmarty utca 60.) Szerda: 16-19 óra között Vasárnap: 9-12 óra között. SZENT TERÉZ KÁPOLNA ÁLLANDÓ NYITVATARTÁSA: (Budapest, VIII. kerület, Bródy Sándor utca 38.) Mivel a Budapest Józsefvárosi...
Read More

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt. A házasság megáldása érvényes bárhol!

Temetés

A szeretett elhunytat katolikus vagy ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.