Istentisztelet

Vár egy hely téged is nálunk.

Megnyílni az Isten felé, és kitárni a szívünket egy ismeretlen közösségben mindig nehéz lépés. Szeretettel várunk téged is következő Istentiszteletünkön. Ha csak csendben leülsz a pad szélén, vagy ha rögtön beállsz a kórusba – köztünk lesz a helyed.

Gyere ahogy vagy – senki sem tökéletes, és nem is akarunk annak látszani. Tudjuk, hogy Istennel azonban minden lehetséges.

Istentiszteleti helyeinket a “Kapcsolat” oldalon találhatod meg!

Az Egyház életének központi eseménye, csúcspontja és forrása az Istentisztelet. Minden szentmise húsvét titkát, Krisztus megváltó áldozatát teszi jelenvalóvá. A hívek számára vasárnaponként ajánlott vallási és felekezeti tekintet nélkül az Istentiszteleten részt venni.

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Kápolnáink

Magyarország:

Budapesti Egyházmegye:

  • 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 38. – a Józsefváros Önkormányzata nem hosszabbított bérleti szerződést
  • 1064. Budapest, Vörösmarty utca 60. –  vasárnap  1óra
  • 1089. Budapest, Visi Imre utca 12. – minden reggel 7 óra
  • 1098. Budapest, Drégely utca 5. – minden első és harmadik szombaton 11 óra

Dunán -Inneni Egyházmegye:

  • Szentlélek Kápolna és Zarándok Ház, 2655, Kétbodony, Rákóczi út 49.- minden hónap harmadik szombat 17 óra

Dunántúli Egyházmegye:

  • 8553. Lovászpatona, Széchenyi utca 45. – vasárnap 16:30 óra
  • 8558. Csót, Rákóczi út 40.- minden hónap első péntek 17 óra
  • 8500. Pápa, Nyárfa utca 13. -minden hónap 4. vasárnapja 15 óra

Románia – Erdély:

  • Kolozsvár, Str. Dragoș Vodă, Nr. 13 400255, Cluj-Napoca – vasárnap 11 óra

Egyesült Királyság:

  • London, Unit 22. Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, United Kingdom,  – minden páratlan szombat 17 óra

 

Zenés mise

Az istentiszteletekre várjuk a zenei képzettséggel, énektudással vagy csak bátorsággal (esetleg ezek mindegyikével) bíró tagokat. Az örömzene az istentisztelet során új jelentést nyer.

Az Eucharisztia, vagy Istentisztelet

Az Eucharisztia ünneplésének két nagy része van, melyek egyetlen istentiszteleti cselekményt alkotnak: az igeliturgia, mely Isten Igéjének hirdetése és hallgatása; az eucharisztikus liturgia, melynek részei a kenyér és a bor fölajánlása, a kánon vagy anafora, benne a konszekráló szavak és az áldozás.

Zenés istentisztelet

Az összejövetelek alatt a jelenlevők felekezetközi énekeket énekelnek. Ezek az énekek a keresztény közösségekben énekelt énekek.

Felajánlott istentiszteletek

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Az Istentisztelet eredete

Az Ószövetségben az Eucharisztia előképe elsősorban az évenként megült húsvéti vacsora, melyet a zsidók kovásztalan kenyérrel ünnepeltek az Egyiptomból való váratlan és szabadító kivonulás emlékezetére. Jézus tanításában előre beszélt az Eucharisztiáról, és az utolsó vacsorán, egy húsvéti vacsora keretében alapította. Az Egyház hűségesen az Úr „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24) parancsához, mindig ünnepelte az Eucharisztiát, elsősorban vasárnaponként, Jézus föltámadásának napján.

E szentség kifürkészhetetlen gazdagságát tükrözi sokféle neve, melyek egyegy sajátosságát fejezik ki. A legismertebbek: Eucharisztia, szentmise, az Úr vacsorája, kenyértörés, eucharisztikus ünneplés, az Úr szenvedésének, halálának és föltámadásának emlékezete, szent áldozat, szent és isteni liturgia, szent misztériumok, legszentebb Oltáriszentség, szentáldozás.

ÁPRILISI INGYENES JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT BUDAPEST

Egyházunk az egyházközség tagjai, és hozzátartozói, és a szegény, hátrányos helyzetű emberek részére INGYENES JOGSEGÉLY szolgálatot tart a rászoruló, jogban járatlan személyek részére. Az Ingyenes Jogsegély iroda minden hónap első keddjén, Budapesten, és minden...
Read More

NAGYHÉT SZERTARTÁS RENDJE

Kedves híveink, barátaink, ismerőseink! Szeretettel adom tudtotokra, a NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJÉT A Budapesti Szentháromság Ókatolikus Kápolnában . NAGYSZERDA: 18:00 Jeremiás-Siralmai NAGYCSÜTÖRTÖK: 18:00 Az Oltáriszentség alapításának az Utolsó vacsorának emlék...
Read More

TÁJÉKOZTATÁS

A Budapest Józsefváros Önkormányzattal 2020. március 20. napján kötött együttműködési megállapodás értelmében az Egyházunk részéről 5 fő biztosítsa a Józsefvárosi Időseinek Házi Beteg ellátását, és nem csak a vészhelyzet idején! Az idős ellátást Perge János szakmai...
Read More

TÁJÉKOZTATÁS A LITURGIÁK MEGTARTÁSÁRÓL!

Kedves hívek, kedves kápolna látogatók! Az elmúlt héten tanácskozást tartott az egyház nemzetközi püspöki testülete, az Ortodox testvér egyházak püspökeivel együtt! Szeretettel tájékoztatlak benneteket az irányadó állásfoglalásról: "Az Ókatolikus és Ortodox egyházak...
Read More

HÁZI (OTTHONI) SZAK-ÉS BETEGÁPOLÁS A JÁRVÁNY IDEJÉN IS

E szolgálatunk az idős, egyedülálló, beteg emberek otthoni ápolását és gondozását biztosítja.Fokozottan és kiemelten most a Korona - Vírus idején! A feladatokat magas szakmai színvonalon látja el, jól felkészült szakemberei által a hét minden napján. A rászorult és...
Read More

Tájékoztatás a Kápolna Iroda Terének kialakításáról

Tisztelt Honlap látogatók! A 2020. február 11. napjától fokozatosan megkezdtük a kápolna irodai részének, és raktár részének felújítási munkálatait. A munkavégzést a közérdekű elítélt személyek végzik. A munkálatok felügyelését: Dr. Dulai Roland és Kiss Gyula végzi. A...
Read More

Kétbodonyi Zarándokház felújítása

Tájékoztatásul közöljük, a Tisztelt hívekkel, hogy a Bánki tó partján az adományba kapott 3400 nm -.es ingatlan felújítása 2020. március 1-én megkezdődnek. A ingatlanból zarándok házat alakítunk ki, és melynek 6 db összkomfortos szobáit a turistáknak piaci alapon...
Read More

KÁPOLNÁINK NYITVATARTÁSI RENDJE

SZENTHÁROMSÁG KÁPOLNA ÁLLANDÓ NYITVATARTÁSA: (Budapest, VI. kerület, Vörösmarty utca 60.) Szerda: 16-19 óra között Vasárnap: 9-12 óra között. SZENT TERÉZ KÁPOLNA ÁLLANDÓ NYITVATARTÁSA: (Budapest, VIII. kerület, Bródy Sándor utca 38.) Mivel a Budapest Józsefvárosi...
Read More

TÁJÉKOZTATÁS AZ BÖRTÖNLELKÉSZI SZOLGÁLATRÓL

A 2020. január 17. napján létrejött együttműködés folyományaként a korábban történt személyes egyeztetést követően, az Egyházunk - tárgyaló fél: Dr. Dulai Roland - és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között Együttműködési megállapodás jött létre a...
Read More

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Tájékoztassuk a Tisztelt Honlaplátogatókat, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya által kötött együttműködés keretében a közérdekű munkavégzésre ítélt személyek 2020. január 2....
Read More

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt. A házasság megáldása érvényes bárhol!

Temetés

A szeretett elhunytat katolikus vagy ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.