Istentisztelet

Vár egy hely téged is nálunk.

Megnyílni az Isten felé, és kitárni a szívünket egy ismeretlen közösségben mindig nehéz lépés. Szeretettel várunk téged is következő Istentiszteletünkön. Ha csak csendben leülsz a pad szélén, vagy ha rögtön beállsz a kórusba – köztünk lesz a helyed.

Gyere ahogy vagy – senki sem tökéletes, és nem is akarunk annak látszani. Tudjuk, hogy Istennel azonban minden lehetséges.

Istentiszteleti helyeinket a “Kapcsolat” oldalon találhatod meg!

Az Egyház életének központi eseménye, csúcspontja és forrása az Istentisztelet. Minden szentmise húsvét titkát, Krisztus megváltó áldozatát teszi jelenvalóvá. A hívek számára vasárnaponként ajánlott vallási és felekezeti tekintet nélkül az Istentiszteleten részt venni.

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Kápolnáink

Magyarország:

Budapesti Egyházmegye:

  • 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 38. – a Józsefváros Önkormányzata nem hosszabbított bérleti szerződést
  • 1064. Budapest, Vörösmarty utca 60. –  vasárnap  10 óra
  • 1089. Budapest, Visi Imre utca 12. – minden reggel 7 óra
  • 1098. Budapest, Drégely utca 5. – minden első és harmadik szombaton 11 óra

Dunán -Inneni Egyházmegye:

  • Szentlélek Kápolna és Zarándok Ház, 2655, Kétbodony, Rákóczi út 49.- minden hónap harmadik szombat 17 óra

Dunántúli Egyházmegye:

  • 8553. Lovászpatona, Széchenyi utca 45. – vasárnap 16:30 óra
  • 8558. Csót, Rákóczi út 40.- minden hónap első péntek 17 óra
  • 8500. Pápa, Nyárfa utca 13. -minden hónap 4. vasárnapja 15 óra

Románia – Erdély:

  • Kolozsvár, Str. Dragoș Vodă, Nr. 13 400255, Cluj-Napoca – vasárnap 11 óra

Egyesült Királyság:

  • London, Unit 22. Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, United Kingdom,  – minden páratlan szombat 17 óra

 

Zenés mise

Az istentiszteletekre várjuk a zenei képzettséggel, énektudással vagy csak bátorsággal (esetleg ezek mindegyikével) bíró tagokat. Az örömzene az istentisztelet során új jelentést nyer.

Az Eucharisztia, vagy Istentisztelet

Az Eucharisztia ünneplésének két nagy része van, melyek egyetlen istentiszteleti cselekményt alkotnak: az igeliturgia, mely Isten Igéjének hirdetése és hallgatása; az eucharisztikus liturgia, melynek részei a kenyér és a bor fölajánlása, a kánon vagy anafora, benne a konszekráló szavak és az áldozás.

Zenés istentisztelet

Az összejövetelek alatt a jelenlevők felekezetközi énekeket énekelnek. Ezek az énekek a keresztény közösségekben énekelt énekek.

Felajánlott istentiszteletek

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Az Istentisztelet eredete

Az Ószövetségben az Eucharisztia előképe elsősorban az évenként megült húsvéti vacsora, melyet a zsidók kovásztalan kenyérrel ünnepeltek az Egyiptomból való váratlan és szabadító kivonulás emlékezetére. Jézus tanításában előre beszélt az Eucharisztiáról, és az utolsó vacsorán, egy húsvéti vacsora keretében alapította. Az Egyház hűségesen az Úr „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24) parancsához, mindig ünnepelte az Eucharisztiát, elsősorban vasárnaponként, Jézus föltámadásának napján.

E szentség kifürkészhetetlen gazdagságát tükrözi sokféle neve, melyek egyegy sajátosságát fejezik ki. A legismertebbek: Eucharisztia, szentmise, az Úr vacsorája, kenyértörés, eucharisztikus ünneplés, az Úr szenvedésének, halálának és föltámadásának emlékezete, szent áldozat, szent és isteni liturgia, szent misztériumok, legszentebb Oltáriszentség, szentáldozás.

VASÁRNAPI ISTENTISZTELET A VÖRÖSMARTY UTCAI KÁPOLNÁBAN Szeretettel hirdetjük, hogy 2020. november 1. napján Istentisztelet lesz 16 órakor a Vörösmarty utcai Szentháromság kápolnában. Istentiszteletet tartja: Juhász Gergely atya Igét hirdet: Juhász Gergely atya Az...
Read More

MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPI NYITVATARTÁS

A Szentháromság Kápolna (1064. Budapest, Vörösmarty utca 60.) ünnepi nyitvatartása az alábbiak szerint alakul: 2020. október 23. Péntek: ZÁRVA 2020. október 25. vasárnap: 8-12 óra 2020. október 28. Szerda: 16-20 óra 2020. október 31. Szombat 12- 18 óra 2020. november...
Read More

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZLEMÉNY

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK NYILVÁNTARTÁSA ALAPJÁN: Krisztus Keresztje Keresztény Egyház Működési forma szerinti elnevezés: Krisztus Keresztje Keresztény Vallási Egyesület Adószám: 18296037-1-42 Technikai szám: 1744 Bankszámlaszám: K&H 10400140-50495252-49521027...
Read More

NYÁRI RUHA OSZTÁS VASÁRNAP A VÖRÖSMARTYBA

VASÁRNAP ISTENTISZTELET BUDAPEST után ingyenes ruha osztás a rászorulóknak Szóljatok azoknak akik eltudnak menni! A 2020. augusztus 30-án, vasárnapján a 10.00 órás Istentiszteleten, a kápolnában, Dr. Dulai Roland atya fog Istentiszteletet tartani. Igét hirdet: Dr....
Read More

Keresztelési Istentisztelet

2020. augusztus 25. napján, kedd délután 19 órakor szent keresztség szentségében részesült Tamás felnőtt, Budapesten családi környezetben. A Keresztelési szertartás 19 órakor kezdődik Budapesten a Szentháromság kápolnában. A szertartást Dr. Dulai Roland atya...
Read More

SZEPTEMBERI INGYENES JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT BUDAPEST

SZEPTEMBERI INGYENES JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT BUDAPEST Egyházunk az egyházközség tagjai, és hozzátartozói, és a szegény, hátrányos helyzetű emberek részére INGYENES JOGSEGÉLY szolgálatot tart a rászoruló, jogban járatlan személyek részére. Az Ingyenes Jogsegély iroda...
Read More

VASÁRNAPI ISTENTISZTELET A VÖRÖSMARTY UTCAI KÁPOLNÁBAN

Szeretettel hirdetjük, hogy 2020. augusztus 23. napján Istentisztelet lesz 10 órakor a Vörösmarty utcai Szentháromság kápolnában. Istentiszteletet tartja: Juhász Gergely atya Igét hirdet: Juhász Gergely atya Istentisztelet helye: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 60....
Read More

SZENT ISTVÁN NAPI ISTENTISZTELET

"...Légy áldott Szent István Király!..." SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI SZENTMISE ÉS KENYÉRSZENTELÉS 2020.08.20 10:00 SZENTHÁROMSÁG KÁPOLNA (Bp. VI. Vörösmarty utca 60) Kedveseim! Noha a központi ünnepségek elmaradnak Szent István napján, azért kérlek titeket, hogy ne...
Read More

MEGKEZDŐDTEK KÁPOLNA IRODAI ÉS KISZOLGÁLÓ HELYEINEK FESTÉSI ÉS BURKOLÁSI MUNKÁLATAI

Tájékoztatjuk a Tisztelt kápolnába látogató testvéreket, hogy a Budapest VI. kerület Szentháromság kápolna sekrestye, irodai és kiszolgáló részein 2020. július 31. napjától, festési, burkolási és felújítási munkálatok lesznek. Így a kápolnában a szertartások...
Read More

EGYHÁZUNK TITKÁRSÁGÁNAK AZ ELÉRHETŐSÉGE MEGVÁLTOZOTT!

Egyházunk szolgáltatás bővítés és megnövekedett ügyfélkör okán, 2020. augusztus 1. napjától a személyes ügyfélfogadásra a - a már megszokottakon túl - a Belvárosban a VI. kerületben a Budapest, Vörösmarty utca 65. szám alatti a MAOBSZ Székház és Irodaházban, az...
Read More

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt. A házasság megáldása érvényes bárhol!

Temetés

A szeretett elhunytat katolikus vagy ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.