A korábban a napi sajtóban megjelent hírek szerint a vatikáni központú Római Katolikus Egyház csak temetőben, vagy arra kijelölt kultikus helyen végez egyházi temetést. A katolikus szolgálatra felszentelt önálló katolikus egyházak azonban önállóan végeznek papi szolgálatot, így rájuk a vatikáni dekrétum nem vonatkozik. Így a Krisztus Keresztje Keresztény Egyház a keresztény szeretet jegyében, érvényes Juris Dictioval és felszentelési okirattal rendelkezve, továbbra is elvégzi a temetési szertartásokat a szóró parcellákban, hajós temetés keretein belül vagy a gyászoló család igényeinek megfelelően bárhol. Vegyes felekezetű családok esetén lelkészi és/vagy papi jelenléttel ökumenikus temetési szertartást is végzünk.Meggyőződésünk, hogy tetteink Isten felé fordíthatják a tőle eltávolodott embereket, így fakaszt a szolgáló szeretet mindig új életet, a meglévőt pedig megtartja. Ott vagyunk és ott is kell lennünk, ahol a szeretet nagy távolságra van attól, aki szeretetre éhes, amit Egyházunk nem csak ajándékokkal, segítségnyújtással szeretne kifejezni, hanem híveinek életével és a közösség példamutató erejével. A Krisztus Keresztje Keresztény Egyház Isten szeretetének hatékony jele és eszköze kíván lenni, hogy elhiggye a világ: Jézus Krisztus az Atya küldötte, aki által életet ad világnak.