Tájékoztatjuk a Tisztelt kápolnába látogató testvéreket, hogy a Budapest VI. kerület Szentháromság kápolna sekrestye, irodai és kiszolgáló részein 2020. július 31. napjától, festési, burkolási és felújítási munkálatok lesznek.
Így a kápolnában a szertartások megtartása mellett, esetlegesen a megszokottnál rendezetlen körülmények lehetnek. A felújítási munkálatokat segítik a Közérdekű munkavégzésre elítélt személyek.
Mivel állami segítséget nem kapunk, ezért a lelkészek hozzájárulásával, és a hívek adományaiból ( vasárnapi perselypénz), tudjuk megvalósítani az állagmegóvó és gyarapodó beruházásainkat.
Évente közel 5000 ember fordul meg a kápolnában, szükségesek az állagmegóvó felújítások.
Egyházunk szolgálatairól a továbbiakban is a Kegyeleti és Temetkezési Emlékhelyeinken tájékozódhatnak.