Drága Mennyei Atyánk, mély hálánkat fejezzük ki végtelen szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsérünk Téged az élet ajándékáért és ennek az új napnak a kezdetéért.
Adj nekünk útmutatást és erőt, hogy szembenézzünk a mai nap kihívásaival, és segíts, hogy mindenben, amire vállalkozunk, a Te szeretetedet és együttérzésedet tükrözzük.
Emlékeztess minket szüntelen kegyelmedre és irgalmasságodra, miközben isteni bölcsességedre támaszkodunk. Add, hogy gondolataink, szavaink és tetteink a Te szeretetedet sugározzák, vigaszt nyújtva és reményt ébresztve mindenkiben, akivel találkozunk. Jézus nevében alázatosan imádkozunk. Ámen