Drága Mennyei Atyánk, mély hálánkat fejezzük ki határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Tisztelünk Téged az élet értékes ajándékáért és az új nap ígéretéért.
Vezess és erősíts minket a mai napon, segíts, hogy cselekedeteinkben a Te szeretetedet és könyörületedet tükrözzük.
Tarts minket mindig tudatában szüntelen kegyelmednek és irgalmasságodnak, miközben a Te isteni vezetésedre hagyatkozunk. Gondolataink, szavaink és tetteink hirdessék szeretetedet, vigaszt nyújtva és reményt ébresztve mindenben, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.