2022. október 1. és november 28. között népszámlálás lesz Magyarországon. A Krisztus Keresztje Keresztény Egyház Püspöki Konferencia arra buzdít minden magyar hívőt hogy bátran vállalja vallási hovatartozását.A népszámlálás első szakasza október 1–16. között zajlik, amikor minden Magyarországon élő személy online töltheti ki a népszámlálási kérdőívet. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, azt október 17. és november 20. között személyesen keresik fel a számlálóbiztosok. November 21–28. között pedig a települési jegyzőknél lesz pótösszeírási időszak azoknak, akik bármilyen okból korábban kimaradtak. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a Krisztus Keresztje Keresztény Egyház számára is.Ezért Egyházunk Püspöksége arra buzdítson, bátran vallja meg vallási hovatartozását és felelősségének teljes tudatában adjon választ a népszámlálás vonatkozó kérdésére.A népszámlálás 14. kérdése így hangzik: „Mi a vallása, felekezete?” A választ minden esetben csak digitális formában (a számlálóbiztosok, illetve a jegyzők is digitálisan, tableten töltik ki a kérdőívet), begépelés útján lehet megadni.A rendszer a „katolikus” szó begépelése közben három választási lehetőséget kínál majd fel:– a latin, azaz a római katolikus hívek ezt a lehetőséget válasszák:katolikus (római katolikus)– a bizánci, azaz görögkatolikus hívek pedig ezt a lehetőséget válasszák:katolikus (görögkatolikus)– akik az előző kettőhöz nem tartoznak, mert bár katolikusok, de egy másik közösséget, rítust képviselnek (pl.Ókatolikus, örmény katolikus, stb) válassza a harmadig lehetőséget (egyéb vallási forma fül) : Krisztus Keresztje Keresztény Vallási EgyesületetA kérdésre nem kötelező válaszolni, azonban a vallási hovatartozás identitásunk részét képezi. Egyházunk arra buzdít mindenkit, hogy a teljesen anonim népszámlálás alkalmával bátran vallja meg hitét, Krisztushoz és az ő Egyházához tartozását.Köszönettel: Dr. Dulai Roland és Juhász Gergely püspökökKelt, Budapesten, 2022. október 08. napján