Tájékoztatás!
Tájékoztatom a Tisztelt Holnaplátogatókat, hogy Juhász Gergely Püspök Úr Önálló gyülekezetet kíván létrehozni.
Ebből kifolyólag a Krisztus Keresztje Keresztény Egyház Budapesti kápolnájában 2024. január 31. napjáig teljesít szolgálatot.
Ezt követően kérem, hogy vele személyesen vegyék fel a kapcsolatot az Új gyülekezetének elérhetőségéről, és Istentiszteleti helyeiről.
Az Úristen bőséges áldását kívánjuk a gyülekezet életére.
Köszönettel, ez idáig tett szolgálatát,
Dr. Dulai Roland
elnök