Kedves hívek, kedves kápolna látogatók!
Az elmúlt héten tanácskozást tartott az egyház nemzetközi püspöki testülete, az Ortodox testvér egyházak püspökeivel együtt! Szeretettel tájékoztatlak benneteket az irányadó állásfoglalásról:

“Az Ókatolikus és Ortodox egyházak rendkívüli püspöki szinódusának határozata a Korona vírus járvány kapcsán kialakult helyzettel kapcsolatban: Minden igaz hívőt arra kérünk, hogy e nehéz időkben forduljon a Teremtő Istenhez és a Segítő Istenszülőhöz, ki a keresztények segítsége és a betegeket gyógyítója! Éppen ezért ennek legmagasztosabb módját az Isteni Szent Liturgiát minden olyan templomban, kápolnában továbbra is nyilvánosan megtartjuk , melynek befogadó képessége nem haladja meg a 100 főt. Azon gyülekezeteknél , ahol a templom ennél nagyobb, és a Szent Liturgia látogatottsága is általában magasabb vasárnaponként, ott arra kérjük a papságot, hogy 2 szentmisét mutassanak be, és kérjék meg a híveket,hogy megosztva vegyenek részt az Istentiszteleteket. Mivel hisszük és valljuk, hogy az Oltáriszentségben maga a megdicsőült Úr Jézus Krisztus van jelen valóságosan , s mivel Ő kegyes és szerető Urunk , táplálékunk és orvosunk,így a szentséget továbbra is a szokott módon kiszolgáltatjuk! Mivel hisszük, hogy a szenteltvíz kegyelmeket közvetít és az egyik legnagyobb “fegyverünk” a Sátán gonosz erői ellen, így templomainkban annak használatát nem szüntetjük be! Kérjük a Szentháromságot, hogy oltalmazza az Ő népét! Kérjük a Szent Szüzet, hogy anyai palástjával takarjon be mindannyiunkat! Kérjük Szent Mihályt és minden angyalokat, szenteket, hogy védelmezzenek bennünket a küzdelemben, e nehéz időkben! Ámen!

Minden hívőnek és egész embertestvériségünknek jó egészséget kívánunk! ” Szeretettel és áldással + Juhász Gergely Kormányzó-Püspök.