A 2020. január 17. napján létrejött együttműködés folyományaként a korábban történt személyes egyeztetést követően, azonban az Igazságügyi Minisztérium részéről 2020. április 17. napján ellenjegyzett és megküldött az Egyházunk – tárgyaló fél: Dr. Dulai Roland – és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között Együttműködési megállapodás jött létre a Börtönlelkészi szolgálat ellátása céljából.
Egyházunk lelkészei 2020. április 17. napjától kötelezettséget vállaltak a tekintetben, hogy a Budapesti Fegyház és Börtön objektumaiba Egyházunk hitvallása szerinti fogvatartottak részére lelkipásztori ellátást biztosít.
A lelkipásztori ellátás koordinálásáért felelő személy: Dr Dulai Roland egyházi vezető
A szolgálatra jogosultak: Egyházunk minden lelkésze
A lelkipásztori szolgálatért a javadalmazás a 7/2018. (XI. 8.) országos szabályrendelet a lelkészi életpályamodell részletes szabályainak megfelelően történik, melynek kiutalásáról 1 fő lelkész részére a Magyar Állam gondoskodik.