A 2020. január 17. napján létrejött együttműködés folyományaként a korábban történt személyes egyeztetést követően, az Egyházunk – tárgyaló fél: Dr. Dulai Roland – és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között Együttműködési megállapodás jött létre a Börtönlelkészi szolgálat ellátása céljából.

Egyházunk lelkészei kötelezettséget vállaltak a tekintetben, hogy a Budapesti Fegyház és Börtön objektumaiba, valamint 2020. június 16. napjától a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben az Egyházunk hitvallása szerinti fogvatartottak részére lelkipásztori ellátást biztosít.
A lelkipásztori ellátás koordinálásáért felelő személy: Dr Dulai Roland egyházi vezető
A lelkészi szolgálatra az egyház által felszentelt lelkészek jogosultak.