A 2022. Julius 1. napján létrejött együttműködés folyományaként a korábban történt személyes egyeztetést követően, azonban az Igazságügyi Minisztérium részéről 2022. április 17. napján ellenjegyzett és megküldött az Egyházunk – tárgyaló fél: Dr. Dulai Roland – és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között Együttműködési megállapodás jött létre a Börtönlelkészi szolgálat ellátása céljából.Egyházunk lelkészei 2022. április 17. napjától kötelezettséget vállaltak a tekintetben, hogy a Budapesti Fegyház és Börtön objektumaiba Egyházunk hitvallása szerinti fogvatartottak részére lelkipásztori ellátást biztosít. A lelkipásztori ellátás koordinálásáért felelő személy: Dr Dulai Roland egyházi vezető A szolgálatra jogosultak a szerződés szerint: Egyházunk minden felszentelt lelkésze, aki az egyházi szervezet elnökétől megbízó levelet kap.A lelkipásztori szolgálatért a javadalmazás a 7/2018. (XI. 8.) országos szabályrendelet a lelkészi életpályamodell részletes szabályainak megfelelően történik, melynek kiutalásáról 1 fő lelkész részére a Magyar Állam gondoskodik, várhatóan 2022. június 1. napjától.