TÁJÉKOZTATÁS

A 2023. november 25. nap folyamán történt személyes egyeztetést követően, az Egyházunk – tárgyaló fél: Dr. Dulai Roland – és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között Együttműködési megállapodás jött létre a Börtönlelkészi szolgálat ellátása céljából, 2024. évben.
Egyházunk lelkészei kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Budapesti Fegyház és Börtön objektumaiba Egyházunk hitvallása szerinti fogvatartottak részére lelkipásztori ellátást biztosít.
A lelkipásztori ellátás koordinálásáért felelő személy: Dr Dulai Roland és Perge János
Lelkipásztorok havi jövedelmei viszonyai, melyet Magyarország Kormánya finanszíroz: bruttó 697 700Ft/fő
Jelen javadalmazást a kormány 2023. december 1 napjától finanszírozza a a 2 fő lelkipásztornak.
Dr. Dulai Roland
elnök