TÁJÉKOZTATÓ a BUDAPEST II. kerület ingatlan beruházása KAPCSÁN

A 2021. november 5 napján a Földhivatali Bejegyzés alapján az Öröklési szerződéssel 1/ 1 tulajdonba került Budapest II. kerületi , 2776 nm terület nagyságú belterületi ingatlan, mely Dr. Dulai Roland atya tulajdonába került, aki természetesen határozatlan időre bérbe adja – bérleti szerződéssel alátámasztva – az Egyháznak, hogy a szervezeten keresztül az fenti ingatlanon ingatlanberuházási munkálatokat kezdhessen meg a Perg Haus Trade Ingatlanforgalmazó kft. állami segítség nélkül.Az ingatlant megosztási szerződéssel megosztva az Egyházi tevékenység céljára is alkalmas felépítményt épít fel az Perg Haus Trade Ingatlanforgalmazó kft, mely ingatlanok egy része értékesítésre kerül, más részét viszont az Egyház oktatási célra fogja használni. A kivitelezési tervek elkészültek, melyeket hamarosan a nyilvánosság elé is tárunk megismerés és véleményezés céljából.DrDulai Roland elnök