Drága Mennyei Atyánk, mély hálát adunk határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsérünk Téged az élet ajándékáért és az új nap ígéretéért.
Vezess és erősíts minket a mai napon, segíts, hogy minden cselekedetedben a Te szeretetedet és könyörületedet tükrözzük.
Emlékeztess minket mindig végtelen kegyelmedre és irgalmadra, miközben bízunk isteni útmutatásodban. Gondolataink, szavaink és tetteink sugározzák szeretetedet, vigaszt nyújtva és reményt ébresztve mindenkiben, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.