ÉVKÖZI VASÁRNAPI ISTENTISZTELET BUDAPESTEN

A október-14 én, VASÁRNAP a 10.00 órás Istentiszteleten, a budapesti kápolnában (1088. Budapest, Bródy Sándor utca 38. ), Juhász Gergely atya fog Istentiszteletet tartani, és koncelebrálni a paptestvérekkel.

Igét hirdet: Juhász Gergely Atya

Az Istentiszteleten ismét bemutatkozik a Budapesti gyülekezet kórusa, a szertartáson Ők adják a Zenei szolgálatot.

Az Istentiszteletre vallási és felekezeti, nemi és faji hovatartozás tekintete nélkül sok szeretettel látunk és várunk mindenkit!!

A képen a következők lehetnek: belső tér