Bibliaórák

Az Úr Igéje nyitott szívet és befogadó elmét kíván. Értsük meg együtt az Írást, hogy megélhessük annak üzenetét!

Időpontok

Minden héten keddi napokon este 18 órakor bibliaóra. Utána csoportos beszélgetés.

Helye: Szentháromság Kápolna: 1064. Budapest, Vörösmarty utca 60.

Bibliaórák, csoportos alkalmak

A bibliaórák célja: az Ige mélyebb és alaposabb megismerése. Ezért nem csak igemagyarázat és alkalmazás, hanem sok-sok kortörténeti háttér információ, exegetiaki elemzés is része ezeknek az alkalmaknak, olyan dolgok, melyek nem valók a szószékre, viszont sokat segítenek az Ige pontos és helyes értelmezésében.

Korábban ellentétesnek vélt igehelyek válnak érthetővé, nehezen értelmezhető szakaszok világosodnak meg az által, hogy megértjük a környezetet, melyben elhangzottak, vagy az embereket, és a történelmet, mely kapcsolódik hozzájuk.

Célunk az, hogy minden alkalommal, az eddig rendszeresen ott levő testvérek fontosnak érezzék, hogy új embereket is hozzanak magukkal, hiszen mindannyian ismerünk magunk körül olyanokat, akik nem járnak sehova, de nyitottak lennének intenzívebb lelki életre.

Mindenféle vallási hovatartozás nélkül várunk mindenkit sok szeretettel!!

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt. A házasság megáldása érvényes bárhol!

Temetés

A szeretett elhunytat katolikus vagy ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.