JELENTKEZÉS A SZOLGÁLATRA
Missziónk az folyamatosan várja olyan papok, diakónusok, illetve a papi, diakónusi és lelkipásztori munkatársi szolgálatra elhívást érző jelöltek jelentkezését Magyarországról és a határokon túli magyar közösségekből (akár más nemzetekből is), akik szabad és ókatolikus „színekben”, ökumenikus nyitottsággal szeretnének munkálkodni az Evangélium ügyéért.
Gyere, tekints be az életünkbe, és válaszolj JÉZUS hívó szavára!
Jelentkezni: Juhász Gergely Püspök atyánál
Email: kapolna2008@gmail.com