A szentségi házasságot kötött, de a világi jog szerint elvált személyek második egyházi házasságának kérdése mind dogmatikai, mind pedig lelkipásztori szempontból nagy fontossággal bír.

Az ókatolikus egyház(ak) – köztük a mi közösségünk álláspontja – az, hogy a szentségi házasság alapvetően felbonthatatlan. De tisztában vagyunk vele: sajnos előfordulnak olyan helyzetek, amelyekben egy házastársi kapcsolat menthetetlenül tönkremehet. Hiszünk Isten irgalmában, ezért meggyőződésünk, hogy adott esetben – bűnbánat gyakorlása után – van mód az újrakezdésre. Így bizonyos körülmények között lehetőséget teremtünk a második szentségi házasságra. A részletekről igény esetén üzenetben, levélben vagy személyes beszélgetésben adunk tájékoztatást.