Az Egyházunk lelkészi szolgálatot lát el az ország területén, különös tekintettel azokra a hitéleti tevékenységekre, amelyek a Családvédelmi Akciótervvel összhangban állnak, azaz a családalapítás, a gyermekvállalás vagy az idősek gondozása körében merülnek fel. Így lelkészeink szükség esetén az esketéseket, kereszteléseket, végtisztesség megadását felekezeti hovatartozástól függetlenül elvégzik az arra alkalmas helyszíneken bárhol az országban.