Tisztelt Honlap Látogatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szentháromság kápolnában illetéktelenek bementek, és eltulajdonították a vasárnapi perselypénzt, melyet a rászoruló gyermekeknek gyűjtöttünk, a tanév kezdésre, valamint 2 db tabletet, melyet szintén a rászoruló gyermekeknek szerettünk volna adományozni.
Tájékoztatom, a Tisztelt Közvéleményt hogy a mai nap folyam rendőrségi feljelentést tettünk ez ügyben.
Valamint bekértük a Vörösmart utcai 60. szám társasház, valamint a Vörösmarty utca 64 számon lévő térfigyelő kamera felvételeit, elemzés céljából.
A büntető eljárás kimeneteléről, tájékoztatjuk a közvéleményt.
Köszönettel,
Dr. Dulai Roland
elnök