Istentisztelet

Vár egy hely téged is nálunk.

Megnyílni az Isten felé, és kitárni a szívünket egy ismeretlen közösségben mindig nehéz lépés. Szeretettel várunk téged is következő Istentiszteletünkön. Ha csak csendben leülsz a pad szélén, vagy ha rögtön beállsz a kórusba – köztünk lesz a helyed.

Gyere ahogy vagy – senki sem tökéletes, és nem is akarunk annak látszani. Tudjuk, hogy Istennel azonban minden lehetséges.

Istentiszteleti helyeinket a „Kapcsolat” oldalon találhatod meg!

Az Egyház életének központi eseménye, csúcspontja és forrása az Istentisztelet. Minden szentmise húsvét titkát, Krisztus megváltó áldozatát teszi jelenvalóvá. A hívek számára vasárnaponként ajánlott vallási és felekezeti tekintet nélkül az Istentiszteleten részt venni.

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Kápolnáink

Magyarország:

Budapesti Egyházmegye: – Ellátja: Dr. Dulai Roland Püspök

 • 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 38. – vasárnap 10 óra – 2018. évben a Józsefvárosi Önkormányzat megszüntette a bérleti szerződést
 • 1064. Budapest, Vörösmarty utca 60. –  vasárnap 10 óra
 • 1089. Budapest, Visi Imre utca 12. – minden reggel 7 óra
 • 1098. Budapest, Drégely utca 5. – minden első és harmadik szombaton 11 óra
 • Börtönlelkészi szolgálat
 • Közérdekű munkáltatás elítéltek részére – a Budapest Főváros Kormányhivatal általi Együttműködés keretében
 • Temetőlelkészi szolgálat

Dunántúli Egyházmegye: – Ellátja: Juhász Gergely püspök

 • 8553. Lovászpatona, Széchenyi utca 45. – vasárnap 16:30 óra
 • 8558. Csót, Rákóczi út 40.- minden hónap első péntek 17 óra
 • 8500. Pápa, Nyárfa utca 13. -minden hónap 4. vasárnapja 15 óra

Dunán- Inneni Egyházmegye: – Ellátja: Dr. Dulai Roland Püspök

Kétbodony, Jézus Szive Kápolna, Kétbodony, Rákóczi út 49. – minden hónap haramadik vasárnap 16. 30

Diaszpóra Püspökség- a Külföldön Élő Magyarok Ellátása érdekében:Ellátja: Dr. Dulai Roland Püspök

Külföld:

Románia – Erdély:

 • Kolozsvár, Str. Dragoș Vodă, Nr. 13 400255, Cluj-Napoca – vasárnap 11 óra

Egyesült Királyság:

 • London, Unit 22. Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, United Kingdom,  – minden páratlan szombat 17 óra

Zenés mise

Az istentiszteletekre várjuk a zenei képzettséggel, énektudással vagy csak bátorsággal (esetleg ezek mindegyikével) bíró tagokat. Az örömzene az istentisztelet során új jelentést nyer.

Az Eucharisztia, vagy Istentisztelet

Az Eucharisztia ünneplésének két nagy része van, melyek egyetlen istentiszteleti cselekményt alkotnak: az igeliturgia, mely Isten Igéjének hirdetése és hallgatása; az eucharisztikus liturgia, melynek részei a kenyér és a bor fölajánlása, a kánon vagy anafora, benne a konszekráló szavak és az áldozás.

Zenés istentisztelet

Az összejövetelek alatt a jelenlevők felekezetközi énekeket énekelnek. Ezek az énekek a keresztény közösségekben énekelt énekek.

Felajánlott istentiszteletek

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Az Istentisztelet eredete

Az Ószövetségben az Eucharisztia előképe elsősorban az évenként megült húsvéti vacsora, melyet a zsidók kovásztalan kenyérrel ünnepeltek az Egyiptomból való váratlan és szabadító kivonulás emlékezetére. Jézus tanításában előre beszélt az Eucharisztiáról, és az utolsó vacsorán, egy húsvéti vacsora keretében alapította. Az Egyház hűségesen az Úr „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24) parancsához, mindig ünnepelte az Eucharisztiát, elsősorban vasárnaponként, Jézus föltámadásának napján.

E szentség kifürkészhetetlen gazdagságát tükrözi sokféle neve, melyek egyegy sajátosságát fejezik ki. A legismertebbek: Eucharisztia, szentmise, az Úr vacsorája, kenyértörés, eucharisztikus ünneplés, az Úr szenvedésének, halálának és föltámadásának emlékezete, szent áldozat, szent és isteni liturgia, szent misztériumok, legszentebb Oltáriszentség, szentáldozás.

TÁJÉKOZTATÁS a BÖRTÖNLELKÉSZI SZOLGÁLATRÓL

TÁJÉKOZTATÁS A 2023. november 25. nap folyamán történt személyes egyeztetést követően, az Egyházunk - tárgyaló fél: Dr. Dulai Roland - és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között Együttműködési megállapodás jött létre a Börtönlelkészi szolgálat ellátása...
Read More

DECEMBERI ESEMÉNYEK AZ EGYHÁZUNK ÉLETÉBEN

Emlékeztetőiül, az egyházunk ünnepi programjai! Melyek a Szentháromság Plébánia (Bp. VI. Vörösmarty utca 60) szervezésében lesznek! Dec. 2 szombat 14 kor mikulás ünnepség közel 30 mélyszegénységben élő Nógrád-Vármegyei gyermek részére. (templom) Dec. 3 Ádvent 1...
Read More

Kedves Adományozó Hívek!

A költségek átláthatósága érdekében megkérek mindenkit, hogy az esetleges adományait, vagy az egyházra szánt fenntartására megfizetett összeget az alábbi számlaszámra fizessék be: K&H 10400140-50495252-49521027 Köszönettel, Dr. Dulai Roland...
Read More

NYITVATARTÁS

Megszokott Módon tart nyitva a Budapesti Szentháromság Kápolna: SZENTHÁROMSÁG KÁPOLNA ÁLLANDÓ NYITVATARTÁSA: (Budapest, VI. kerület, Vörösmarty utca 60.) Szerda: 17- 19 óra között Vasárnap: 8-12 óra között. Minden érdeklődőt vallási és felekezeti hovatartozás...
Read More

VASÁRNAPI ELMÉLKEDÉS

Drága Mennyei Atyánk, mély hálát adunk határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsérünk Téged az élet ajándékáért és az új nap ígéretéért. Vezess és erősíts minket a mai napon, segíts, hogy minden cselekedetedben a Te szeretetedet és...
Read More

GYERE ÉS LÉGY PAP!!!

A 2023. évi esztendőben is várjuk azokat a felszentelt, illetve lelkipásztori szolgálatra elhívást érző férfi jelölteket Magyarországról akik ókatolikus lelkülettel és ökumenikus nyitottsággal szeretnének munkálkodni az Evangélium ügyéért a Krisztus Keresztje...
Read More

ADOMÁNYOKAT KÖSZÖNJÜK

Kedves Adományozó Hívek! A költségek átláthatósága érdekében megkérek mindenkit, hogy az esetleges adományait, vagy az egyházra szánt fenntartására megfizetett összeget az alábbi számlaszámra fizessék be: K&H 10400140-50495252-49521027 Köszönettel, Dr. Dulai Roland...
Read More

Napi Ige:

Drága Mennyei Atyánk, szívből jövő hálánkat fejezzük ki végtelen szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsőítünk Téged az élet értékes ajándékáért és az új nap ígéretéért. Vezess és erősíts minket, hogy szembenézzünk a mai kihívásokkal, és tedd...
Read More

Konklúzió az elmúlt Mindenszenteki látogatókkal kapcsolatban:

Konklúzió az elmúlt Mindenszenteki látogatókkal kapcsolatban: Az elmúlt napokban 77 látogató, és emlékező vett részt a kápolnában a mindenszenteki és halottaknapi programokon. Tájékoztatom a Tisztelt Közvéleményt, hogy az elmúlt időszakban a 77 látogató személy...
Read More

Ismét nagylelkű dologra hívunk minden Egyházunkhoz kötődő szimpatizáns hívőnket

Ismét nagylelkű dologra hívunk minden Egyházunkhoz kötődő szimpatizáns hívőnket: helyezzünk együtt 10 ezer szál rózsát Mária lábai elé, töltsük meg virágokkal Mária kertjét. Ajándékozd egy rózsa árát (körülbelül 1000Ft) az Egyházunknak, ezzel a gesztussal is kifejezve...
Read More

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt. A házasság megáldása érvényes bárhol!

Temetés

A szeretett elhunytat katolikus vagy ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.