Istentisztelet

Vár egy hely téged is nálunk.

Megnyílni az Isten felé, és kitárni a szívünket egy ismeretlen közösségben mindig nehéz lépés. Szeretettel várunk téged is következő Istentiszteletünkön. Ha csak csendben leülsz a pad szélén, vagy ha rögtön beállsz a kórusba – köztünk lesz a helyed.

Gyere ahogy vagy – senki sem tökéletes, és nem is akarunk annak látszani. Tudjuk, hogy Istennel azonban minden lehetséges.

Istentiszteleti helyeinket a „Kapcsolat” oldalon találhatod meg!

Az Egyház életének központi eseménye, csúcspontja és forrása az Istentisztelet. Minden szentmise húsvét titkát, Krisztus megváltó áldozatát teszi jelenvalóvá. A hívek számára vasárnaponként ajánlott vallási és felekezeti tekintet nélkül az Istentiszteleten részt venni.

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Kápolnáink

Magyarország:

Budapesti Egyházmegye: – Ellátja: Dr. Dulai Roland Püspök

 • 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 38. – vasárnap 10 óra – 2018. évben a Józsefvárosi Önkormányzat megszüntette a bérleti szerződést
 • 1064. Budapest, Vörösmarty utca 60. –  vasárnap 10 óra
 • 1089. Budapest, Visi Imre utca 12. – minden reggel 7 óra
 • 1098. Budapest, Drégely utca 5. – minden első és harmadik szombaton 11 óra
 • Börtönlelkészi szolgálat
 • Közérdekű munkáltatás elítéltek részére – a Budapest Főváros Kormányhivatal általi Együttműködés keretében
 • Temetőlelkészi szolgálat

Dunántúli Egyházmegye: – Ellátja: Juhász Gergely püspök

 • 8553. Lovászpatona, Széchenyi utca 45. – vasárnap 16:30 óra
 • 8558. Csót, Rákóczi út 40.- minden hónap első péntek 17 óra
 • 8500. Pápa, Nyárfa utca 13. -minden hónap 4. vasárnapja 15 óra

Dunán- Inneni Egyházmegye: – Ellátja: Dr. Dulai Roland Püspök

Kétbodony, Jézus Szive Kápolna, Kétbodony, Rákóczi út 49. – minden hónap haramadik vasárnap 16. 30

Diaszpóra Püspökség- a Külföldön Élő Magyarok Ellátása érdekében:Ellátja: Dr. Dulai Roland Püspök

Külföld:

Románia – Erdély:

 • Kolozsvár, Str. Dragoș Vodă, Nr. 13 400255, Cluj-Napoca – vasárnap 11 óra

Egyesült Királyság:

 • London, Unit 22. Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, United Kingdom,  – minden páratlan szombat 17 óra

Zenés mise

Az istentiszteletekre várjuk a zenei képzettséggel, énektudással vagy csak bátorsággal (esetleg ezek mindegyikével) bíró tagokat. Az örömzene az istentisztelet során új jelentést nyer.

Az Eucharisztia, vagy Istentisztelet

Az Eucharisztia ünneplésének két nagy része van, melyek egyetlen istentiszteleti cselekményt alkotnak: az igeliturgia, mely Isten Igéjének hirdetése és hallgatása; az eucharisztikus liturgia, melynek részei a kenyér és a bor fölajánlása, a kánon vagy anafora, benne a konszekráló szavak és az áldozás.

Zenés istentisztelet

Az összejövetelek alatt a jelenlevők felekezetközi énekeket énekelnek. Ezek az énekek a keresztény közösségekben énekelt énekek.

Felajánlott istentiszteletek

Az elhunytak lelki üdvéért, vagy egyéb események kapcsán emlékező Istentisztelet mondhatók, vasár és hétköznapokon egyaránt, előzetes egyeztetés alapján.

Az Istentisztelet eredete

Az Ószövetségben az Eucharisztia előképe elsősorban az évenként megült húsvéti vacsora, melyet a zsidók kovásztalan kenyérrel ünnepeltek az Egyiptomból való váratlan és szabadító kivonulás emlékezetére. Jézus tanításában előre beszélt az Eucharisztiáról, és az utolsó vacsorán, egy húsvéti vacsora keretében alapította. Az Egyház hűségesen az Úr „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24) parancsához, mindig ünnepelte az Eucharisztiát, elsősorban vasárnaponként, Jézus föltámadásának napján.

E szentség kifürkészhetetlen gazdagságát tükrözi sokféle neve, melyek egyegy sajátosságát fejezik ki. A legismertebbek: Eucharisztia, szentmise, az Úr vacsorája, kenyértörés, eucharisztikus ünneplés, az Úr szenvedésének, halálának és föltámadásának emlékezete, szent áldozat, szent és isteni liturgia, szent misztériumok, legszentebb Oltáriszentség, szentáldozás.

Adó felajánlásának 1% ! TECHNIKAI SZÁM: 2783

Adó felajánlásának 1% ! Kedves Honlaplátogató! Minden természetes személy felajálhatja az adója 1% -át, az Egyházunk javára. Abban az esetben is van lehetőség a felajánlàsra, ha az illetőnek nincs jövedelme! Az Egyházunka technikai száma: 2783. Krisztus Keresztje...
Read More

KÁPOLNA NYITVATARTÁSA

NYITVATARTÁS Megszokott Módon tart nyitva a Budapesti Szentháromság Kápolna: SZENTHÁROMSÁG KÁPOLNA ÁLLANDÓ NYITVATARTÁSA: (Budapest, VI. kerület, Vörösmarty utca 60.) Szerda: 17- 19 óra között (május 31. és augusztus 31, ZÁRVA) Vasárnap: 8-12 óra között. Minden...
Read More

KRISZTUS FELTÁMADT, VALÓBAN FELTÁMADT

Feltámadtam! És Íme Veletek vagyok Alleluja! Az Én Békémet adom Nektek Alleluja! Kívánunk minden kedves hívőnek, és nem hívőnek, és minden jó akaratú Embernek Boldog és Szép Húsvéti Ünneplést! Dr. Dulai Roland püspök
Read More

A NAGYPÉNTEK IGAZI LÉNYEGE:

Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: „Éli, éli, lamá sabaktáni!” azaz: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” (Máté 27:46) Jézus a kereszten függött, az Atyának való engedelmessége csúcspontján, azon a helyen, ahova egész életén át készült: ahol...
Read More

Az Egyházunka technikai száma: 2783.

Adó felajánlásának 1% ! Kedves Honlaplátogató! Minden természetes személy felajálhatja az adója 1% -át, az Egyházunk javára. Abban az esetben is, ha az illetőnek nincs jövedelme! Az Egyházunka technikai száma: 2783. Krisztus Keresztje Keresztény Vallási Egyesült...
Read More

HETI ISTENTISZTELETI REND A BUDAPESTI KÁPOLNÁBAN:

2024. március 25. hétfő 18. óra Polgári búcsúztatás 2024. március 27. szerda 16-20 óra, Kápolna nyitva tartása 2024. március 28. szombat 10 óra Polgári Búcsúztatás 2024. március 29. szombat 11. óra Egyházi búcsúztatás 2024. március 29. szombat 18 óra Feltámadási...
Read More

NAGYCSÜTÖRTÖK MISZTÉRIUMA

A papoknak az a feladat jutott, hogy Krisztusnak különleges munkatársai legyenek, és rajtuk keresztük eljusson az emberekhez Krisztus örömhíre és szabadító ereje, mert nagy a tájékozatlanság a kinyilatkoztatott hit igazságai körül. „Még azok is, akik kereszténynek...
Read More

ADÓ 1% FELAJÁNLÁSI LEHETŐSÉGE EGYHÁZUNK JAVÁRA

Adó felajánlásának 1% ! Kedves Honlaplátogató! Minden természetes személy felajálhatja az adója 1% -át, az Egyházunk javára. Abban az esetben is, ha az illetőnek nincs jövedelme! Az Egyházunka technikai száma: 2783. Krisztus Keresztje Keresztény Vallási Egyesült...
Read More

HETI ISTENTISZTELETI REND A BUDAPESTI KÁPOLNÁBAN:

2024. március 11. hétfő 16. óra Polgári búcsúztatás 2024. március 13. szerda 16-20 óra, Kápolna nyitva tartása 2024. március 15. péntek 10 óra, Papszentelés 2024. március 16 szombat 10 óra Polgári Búcsúztatás 2024. március 17. vasárnap, 10. óra Istentisztelet + Erika...
Read More

ADÓ 1% FELAJÁNLÁSA TECHNIKAI SZÁM: 2758

Adó felajánlásának 1% ! Kedves Honlaplátogató! Minden természetes személy felajálhatja az adója 1% -át, az Egyházunk javára. Az Egyházunka technikai száma: 2783. Krisztus Keresztje Keresztény Vallási Egyesült Köszönjük az esetleges felajánlásaikat! Nagy segítség...
Read More

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt. A házasság megáldása érvényes bárhol!

Temetés

A szeretett elhunytat katolikus vagy ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.