A 2020. évben a Földhivatali Bejegyzés alapján az ajándékba kapott Kétbodony külterületi 180/50 hrsz.-ú, erdő, szántó, legelő 1 hektár terület nagysága az Dr. Dulai Roland atya tulajdonába került, aki természetesen határozatlan időre bérbe adja – bérleti szerződéssel alátámasztva – az Egyháznak, hogy a szervezeten keresztül a földet megművelés céljából a helyi gazdák, meg tudják művelni.
A Haszonbérleti szerződés szerinti bérleti díj 200.000 Ft/hó/hektár, szántó és legelő megnevezéssel, ismételten megkötötték a bérleti szerződést.
Továbbá, tájékoztatásul közöljük, a Tisztelt hívekkel, hogy a Bánki tó partján az adományba kapott 4700 nm-es belterületi ingatlanon a fennálló 80 nm alapterületű ház, felújítása és tereprendezése 2023. július 1. napján megkezdődnek. A zarándokházról a épületgépészeti látványtervek megtalálhatóak a Lelkészi Hivatalban.
A ingatlanból zarándok házat alakítunk ki, amelynek 6 db összkomfortos szobáit a turistáknak piaci alapon értékesíteni kívánjuk, várhatóan, 2024. április 1. napjától.
Ezen beruházáshoz nagyban hozzájárul, a Világban Élő Szeretetláng Karmeliták Rendjének 2021. évben elhunyt tagjának 5 000 000 Ft értékű végrendeleti juttatása, melyet legkésőbb, 2023. július 3 napjáig megkapja a szervezetünk a hagyatéki vagyonkezelő (Juhász Gergely püspök Úrtól) a melyet az egyház részére adományozott, melyből a beruházási munkálatokat el tudjuk kezdeni.
Ennek bevételeit természetesen az egyházi szervezet működésére fordítjuk.
Az építőanyagokban természetesen adományokat nagy szeretettel látunk és várunk, mely szándékukat kérem hogy jelezzenek Dr. Dulai Roland felé.
Jelen állás szerint az építőanyagok költségeit a tulajdonos Dr. Dulai Roland finanszírozza, elsődlegesen az 5 000 000 Ft értékű végrendeleti adományból. (06703500354)