Keresztény temetés a temetőn kívül

A korábban a napi sajtóban megjelent hírek szerint a vatikáni központú Római Katolikus Egyház csak temetőben, vagy arra kijelölt kultikus helyen végez egyházi temetést. A katolikus szolgálatra felszentelt önálló katolikus egyházak azonban önállóan végeznek papi...

TÁJÉKOZTATÁS AZ BÖRTÖNLELKÉSZI SZOLGÁLATRÓL

A 2022. Julius 1. napján létrejött együttműködés folyományaként a korábban történt személyes egyeztetést követően, azonban az Igazságügyi Minisztérium részéről 2022. április 17. napján ellenjegyzett és megküldött az Egyházunk – tárgyaló fél: Dr. Dulai Roland...

VASÁRNAPI ISTENTISZTELET A VÖRÖSMARTY UTCAI KÁPOLNÁBAN

Szeretettel hirdetjük, hogy 2022. Július 3. napján Istentisztelet lesz 10 órakor a Vörösmarty utcai Szentháromság kápolnában.Istentiszteletet tartja: dr Dulai Roland atya tartja Igét hirdet: dr Dulai Roland atya Az Istentisztelet helye: 1064 Budapest, Vörösmarty utca...